čeština | angličtina | němčina | ruština

ablegace čeština

Synonyma ablegace synonyma

Která slova mají podobný význam jako ablegace?

ablegace čeština » čeština

vypovězení vyobcování

Možná hledáte...