palace | place | Alice | blaze

ablace čeština

Význam ablace význam

Co znamená ablace?

ablace

geol. zmenšení hmoty povrchu materiálu mechanickým působením povětrnostních vlivů (tání, odpaření, odvátí, působení deště apod.) med. odstranění hmoty za pomocí vysokoteplotní metody, např. laserem nebo atmosferickým třením med. odstranění části těla operací

Synonyma ablace synonyma

Která slova mají podobný význam jako ablace?

Možná hledáte...