čeština | angličtina | němčina | ruština
gent | hagen | magnet | aténa
MUŽSKÝ ROD agent ŽENSKÝ ROD agentka

agent čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená agent?

agent

muž, plnící tajně za finanční odměnu zadané úkoly ve prospěch určité organizace muž, zastupující obchodní zájmy určitého subjektu

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako agent?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje agent?

agent · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá agent?

Citáty z filmových titulků

To jsou moji agenti.
Jmenuji se Weston, filmový agent.
Weston, filmový agent.
Nepodařilo se nám najmout žádnou dívku. A všichni agenti ve městě se na vykašlali.
Agent? Pro kterou zemi?
Víte, velice skvělý agent jisté cizí mocnosti dosáhl bodu, kdy může získat tajemství, rozhodující pro protivzdušnou obranu.
Zabil ji cizí agent, jenž se o také zajímal.
Řekla vám, jak ten agent vypadá?
Dobře. Agent si vyprošuje právo odmítnout všechny nabídky.
Jste vlastníkem tohoto stáda? Jsem agent. Chráním zájmy majitele.
Dnes ráno přijeli tři sovětští agenti.
To vám nemůžu zaručit. Ale později přijde státní agent a můžete s ním promluvit.
Jedna žena, můj tajný agent.
Tady máme kompletní záznamy od našich agentů - dvou našich nejspolehlivějších lidí.
Nevypadáte jako vládní agent.
Seligson, svatební agent.
Jak se dravec Nosferatu přibližoval, zdálo se, že realitní agent Knock začal zcela podléhat jeho vlivu.
Vévodův agent sedí uprostřed. Pšš.
To byl vévodův agent, kdo teď přihodil?
Za vás přihazoval váš agent a za zase můj.
A přísaháte k Bohu všemohoucímu, že se vy, vaše rodina a ten vlezlý agent o téhle hrozné šokující věci nikomu ani slovem nezmíníte?
Zdá se, že můj agent pan Dawker zná někoho ve firmě, kde kdysi pracovala vaše žena.
Můj agent od Baumannů to přinese toto odpoledne.
To je Mac, můj agent.
Víš, to je můj agent, pan Kane?
Počkej, začneš chodit po agenturách a hledat práci. protože žádný agent nebude chtít.
Tiskový agent byl požádaný, aby zaplavil město.
Ale později přijde státní agent a můžete s ním promluvit.
Pojišťovací agent, 35 let, svobodný, žádné viditelné jizvy.
Měl tu být agent a přinést prachy.
Můj agent tvrdil, že z toho nebude nic, ale měl jsem vlivnou známost.
Nejsem jen tvůj agent.
Podívejte, jsem volný agent.
Je můj agent, moje účetní, moje sekretářka.
Jsem federální agent.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když se agent dotázal, jak bude muži páska odstraněna, nedostal žádnou odpověď.
Nejlepší však je pohlížet na něj jako na sebestředného a bezděčného agenta politické modernizace.
Odkrývají ale spoustu informací o tom, jak se výkony mučení odvíjely a jak je zúčastnění agenti vnímali.
Někteří američtí skeptici se sice obávali, že sovětští vědci a agenti KGB odcizí americké technologie, ale již si nevšimli, že sovětské delegace do sebe vedle vědeckých tajemství nasály také politické ideje.
Mohou být teroristy vojáci nebo agenti jednotlivých států?
Kromě potlačování disentu hrají tito tajní agenti zásadní roli v mocenských bojích uvnitř vládnoucí komunistické strany.
Dnes jej po čtyřiadvacet hodin denně sleduje osmnáct státních agentů, kteří si dokonce před jeho domem postavili stanoviště.
Po několika skleničkách by snad Putin mohl vyjít na světlo s tím, jestli ještě coby skutečný agent KGB někdy řídil i jen vzdáleně podobnou operaci.
Írán teď vysílá do Iráku množství agentů a podporuje klienty, jejichž cílem je proměnit tuto zemi v klon.
Politickým cílem Izraele je zničit postavení Hizballáhu jakožto legitimní libanonské politické strany tím, že ho odhalí jako placeného agenta Íránu, který mrzce slouží zahraničním zájmům na úkor Libanonu.
Nevypadá jako typický postsovětský byrokrat ani jako agent KGB.
Před pádem komunismu v roce 1989 byl plukovník Putin, rovněž nezapomenutelně šedý, oddaným příslušníkem KGB s pověřením šířit dezinformace a provádět nábor sovětských i cizích agentů ve Východním Německu.
Toto vše bude možné díky skutečnosti, že Putin je stejně jako všichni dobří agenti KGB mistrem fasád.
Zdá se však, že to bychom chtěli od Putina příliš. Tento bývalý agent KGB totiž neumí rozlišovat mezi ztrátou moci a odchodem s grácií.
Zavázal se také zproštění své administrativy od Habréových bezpečnostních agentů a garantoval přístup ke spisům komise pravdy, která prošetřovala vládu Habrého.
Jedním z důvodů tohoto mlčení je bezpochyby cynická snaha despotů zdiskreditovat veškerou opozici jako výsledek působení zahraničních agentů.
Později by podle plánu kontaktovali, aby mi řekli, co bych jako tajný agent měl dělat.
Někteří zadržení sdělili agentům FBI, že s terorismem nemají nic společného a netuší, proč byli uneseni a převezeni na Guantánamo.

Možná hledáte...