čeština | angličtina | němčina | ruština

agentura čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená agentura?

agentura

organizace, zabývající se zprostředkováním služeb či informací nebo organizováním něčeho

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako agentura?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje agentura?

agentura · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá agentura?

Citáty z filmových titulků

Sprav to s daňovou agenturou a sežeň nám to povolení.
Agentura před 18 hodinami vyslala tým, který ji měl dostat z utajovaného pracovního tábora v provincii Yunnan.
Je to personální agentura Atlas?
Řekl jsem ve svém dopise agentuře jasně,. že tohle není práce pro bojácné děvče.
Nesnáším pera. Kdyby si agentura přála, abych tato slova publikoval, můžete jim vyřídit, že jim s radostí vyhovím.
A nedávejte vinu naší agentuře, pane Lydeckere.
Telefonoval jsem agentuře Blackmore, pošlou nám někoho jiného.
Agentura poslala na zkoušku nového baletu.
Ano, jdu do agentury, podívat se po jiné práci!
Tahle konkrétní historka by měla pro každou agenturu cenu pěti táců.
Klinger, Deutsche Presse Agentur.
Dnes ráno jsem dostal od šéfa agentury šifrovaný tip.
Máte všechny tiskové agentury, ale ven žádné zprávy nepouštíte.
Agentura Havas.
Doufám, že agentura mi pošle někoho, kdo nekrade věci.
Agentura pro vás mnoho kuchařek.
Kdyby si agentura přála, abych tato slova publikoval, můžete jim vyřídit, že jim s radostí vyhovím.
Agentura nám neřekla, že ten dům bude tak velký a tak prázdný.
Agentura si najala slečnu Claythorneovou, která měla podávat hlášení panu Namymu.
Agentura chce údaje o Yvonne Amour.
Agentura William Morris v New Yorku.
Židovská agentura záznamy o mrtvých.
Židovská agentura poslala lístek na autobus.
Moje agentura pořádá večírek, nebo spíše zveme lidi na večírek na jachtu prince Haruna Badula. Abe říkal, že byste byla velice vítaným doplňkem.
Agentura volala hned potom, co jsi odešla.
Realitní agentura?
Adopční agentura, pane Powelle, a bychom rádi zůstali v místnosti, pane.
Agentura Inter-Americana?
Poslala vás Seltzerova agentura?
Teď všichni víme, jak se sem dostali správci, a samozřejmě slečnu Clydeovou najala taky agentura.
Ano, manžel říkal, že agentura tento týden někoho pošle.
Americká vesmírná agentura hlásí, že jejich bezpilotní pozorovací satelit je nyní méně než tři míle od UFO.
Vesmírná agentura nyní navádí satelit na vzdálenost jedné míle od UFO.
Vesmírná agentura hlásí úplné přerušení všech signálu z pozorovacího satelitu.
Nejsme agentura prosazující právo.
Smlouvu vám vystaví agentura.
Ústřední zpravodajská agentura.
Agentura.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) začal Írán loni v srpnu obohacovat uran na pilotní centrifuze a buduje rozsáhlejší podzemní komplexy na obohacování uranu.
Oněch více než 20 stávajících dvoustranných i mnohostranných dárcovských agentur zaměřených na zemědělství je mimořádně roztříštěných a jednotlivě i společně nedostačují rozsahem.
Řada zemí, mimo jiné Dánsko, Nizozemsko, USA a Belgie, dlouho agentury fiskálního dohledu, jmenujme kupříkladu americký Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).
Světová banka a další rozvojové agentury dnes mapují globální rozvojové priority, které navážou na Rozvojové cíle tisíciletí (MDG).
Podle Fatiha Birola, hlavního ekonoma Mezinárodní energetické agentury, by za 25 let čínské emise mohly být dvojnásobkem toho, co vypustí USA, Evropa a Japonsko dohromady.
Bankéři - a ratingové agentury - věřili ve finanční alchymii.
SEC kdysi bývala váženou a mocnou nezávislou agenturou.
Ani poválečnou rekonstrukci v Iráku okupovaném silami pod vedením USA neřídily civilní agentury, nýbrž Pentagon.
Šedesát státních agentur z různých států EU již uzavřelo se svými ukrajinskými protějšky dohody o nezbytných reformách.
Zatřetí, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která působit jako četník systému nešíření, je ostudně podfinancovaná.
A Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že v roce 2012 se celosvětové dotace fosilních paliv zvýšily na 544 miliard dolarů.
Zastáncům ponechání globalizace výlučně v rukou soukromého sektoru se možná zajídá představa, že by nějaká celosvětová agentura získala pravomoc vybírat daně.
V roce 2005 navíc vstoupí platnost Evropská hraniční agentura.
Browne odstoupil po přiznání, že před soudem lhal o okolnostech svého seznámení s homosexuálním společníkem (s nímž se podle všeho seznámil prostřednictvím pánské eskortní agentury).
Nejkurióznějším aspektem postoje ECB byla pohrůžka, že restrukturalizované vládní dluhopisy jako zástavu nepřijme, pokud ratingové agentury usoudí, že restrukturalizaci je třeba klasifikovat jako úvěrovou událost.
Aby se těmto silným tlakům fiskální rady ubránily, bude jejich práci nutné prověřovat pravidelnými audity mezinárodních agentur, jako je Mezinárodní měnový fond, aby se ochránila jejich nezávislost a upevnila zodpovědnost.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii také uvádí, že Írán provádí výzkum zaměřený na vývoj konstrukce jaderných hlavic.
Úřad spojuje agentury, které se zaměřují na vymáhání mezinárodního práva, potírání terorismu a rekonstrukci a stabilizaci, s agenturami pověřenými rozvojem demokracie, lidských práv a humanitární pomoci pro uprchlíky a migranty.
Spravuje spletitou organizaci a vystupuje jako hlava agentur OSN, avšak tuto úlohu musí vykonávat v rozpočtových a normativních mezích zavedených členskými vládami.
Hrozba pandemií zase znamená, že si snad Američané uvědomí důležitost silnější Světové zdravotnické organizace, stejně jako problém šíření jaderných zbraní posiluje povědomí o významu Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Federální Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotnické péče, která je zodpovědná za stanovování účinnosti lékařských zákroků, žije nejistým životem pod dohledem lékařských specialistů a s jejich politickým přispěním.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) skutečně v září zaznamenala, že byla porušena obvyklá spojitost mezi cenami ropy a stavem zásob a ceny jsou mnohem vyšší, než by tento vztah za normálních okolností naznačoval.

Možná hledáte...