čeština | angličtina | němčina | ruština
kmen | amin | aneb | game

amen

Český výkladový slovník

Co znamená amen?

amen

souhlas, potvrzení  K takovéto úvaze rád dodávám své amen. ob., expr. konec, záhuba, zánik  Kdybys tam spadl z téhleté výšky, byl by s tebou amen.

amen

náb. staniž se, je to tak (výraz používaný na konci modlitby nebo požehnání)   skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje navěky. Amen.  Svatá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. naznačuje, že mluvčí považuje svoji (či partnerovu) promluvu za ukončenou  Takže ti to řeknu naposled: Ty zuby si hned teď vyčistíš a poslouchat zkrátka budeš. Amen.

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje amen?

amen · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...