čeština | angličtina | němčina | ruština

anarchie čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená anarchie?

anarchie

bezvládí, žádoucí stav podle anarchismu, odmítající donucovací autority

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako anarchie?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje anarchie?

anarchie · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá anarchie?

Citáty z filmových titulků

Učí, že otroci jsou rovni svobodným lidem, čímž by ve společnosti vznikla anarchie.
žije anarchie, ty prdelolezče!
To je anarchie.
Nevztyčuji rudou vlajku komunismu, ani černou vlajku anarchie.
Jedině anarchie moci je pravé pohrdání zákonem.
Jsme na pokraji anarchie. Jedním z problémů demokracie je politika, která liberalizuje rozhodnutí.
Kdo by necítil dech teroru a divokost anarchie.
Zkáza sama o sobě je dost hrozná, než aby ji zhoršovala anarchie.
Ta studentská anarchie je obžalobou nedostatku autority jejich rodičů.
Bez prosazení zákona se tu jen rozšíří anarchie.
Prijde anarchie!
To je anarchie v těchto končinách, ne svoboda.
Zavládne anarchie.
jsem vášeň, životní touha, anarchie chtíče, romantik a milovník.
Stav naprosté nejistoty a anarchie, postavený na ideálech, jež dávno vymizely.
To je hotová anarchie.
Anarchie Tak by to vypadalo.
O loajalitě a cti nemůže být ani řeč, v zemi, jíž vládne anarchie.
Vypukne anarchie.
Když odejdeš vypukne anarchie.
Smrt vládě, žije anarchie!
A když se nikdo nestará, tak lidi tloustnou. To je anarchie!
Jsme na pokraji anarchie.
žije anarchie!
Tradice, poslušnost a řád v úvahu je třeba brát. Bez nich zbyde nepořádek, anarchie, prostě hrozný zmatek.
To je zlé. Kam bychom se takhle dostali? Anarchie.
Žádná anarchie nebude.
Nastane anarchie!
To je lepší vsadit na náhodu. a je tu zas anarchie.
Anarchie!
žije bůh anarchie!
Ve dnech anarchie to byla svoboda k ničemu.
Zvítězí anarchie. To je ten krásný nový svět.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Arafat předsedal jakémusi druhu anarchie, podněcoval soupeření, podkopával další potenciální vůdce a staral se, aby veškerá autorita (a peníze) procházela jeho rukama.
Politická legitimita se odvozovala ze strachu z anarchie, jejíž děsivá realita existující na protější straně kanálu La Manche byla ještě v živé paměti.
Žádná izraelská vláda nebude riskovat dalekosáhlou mírovou nabídku palestinské samosprávě, jejíž vláda se vyznačuje abdikacemi a anarchií.
Vzhledem k tomu, že palestinský extremismus a anarchie začínají být zřejmější, izraelský postoj si může získat více mezinárodního porozumění, což by posílilo naděje na lepší vztahy s arabským světem i se Západem.
Vyhlášení nezávislosti Ruska v roce 1990 ve skutečnosti představuje pro mnoho Rusů temný bod v dějinách země, protože šlo o rok anarchie a zmatku.
A vzhledem k tomu, že z anarchie vyvolané občanskou válkou těží Islámský stát a další brutální extremistické skupiny, jsou vyhlídky na mír vzdálenější než kdykoliv dříve.
Dnes máme méně anarchie i méně oligarchie.
Nová politika ukončila desetiletí vysoké inflace a měnové anarchie.
Nejnaléhavější výzvou, před níž nová vláda stojí, je bezuzdná zločinnost a anarchie napříč palestinskou společností.
Gaza dlouho trpí anarchií; teď ji bude svým podpatkem drtit nemilosrdná diktatura.
Jelcin nedovolil, aby se Rusko rozdrolilo do anarchie ani aby směřovalo zpět k autoritářství, takže ponechával otevřené dveře tomu, aby se takový lídr jednou objevil.
Jaká zvrácená představa sní o Indii bez její velkolepé anarchie mnoha kultur?
Existují tři ponuré možnosti: onen typ anarchie, jež Usámu bin Ládinovi umožňoval zdárně se rozvíjet v Afghánistánu, ten druh občanských válek, jenž zpustošil Alžírsko a Súdán, a nové saddámovské autoritářství.
Za druhé, odkládat vše kromě nevyhnutelných úprav, poněvadž reforma, restrukturalizace a náprava finanční anarchie nejsou vhodnou půdou pro politické bratříčkování.
Čečna byla semeništěm anarchie a terorismu; různé klany zde mezi sebou brutálně soutěžily a tím pádem ohrožovaly stabilitu regionu.
Vládne anarchie a na obzoru není nikdo, kdo by měl vizi a sílu ji ukončit.
Cílem je nově vymezit svrchovanost v éře globalizace, abychom našli rovnováhu mezi světem plně suverénních států a mezinárodní soustavou světové vlády, nebo anarchie.
Anarchie podél izraelských hranic se stává živnou půdou sunnitských extremistů, pro něž je židovský stát největším nepřítelem.

Možná hledáte...