čeština | angličtina | němčina | ruština

angličtina čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená angličtina?

angličtina

germánský jazyk užívaný na území Spojeného království a jeho bývalých kolonií  Znalosti angličtiny jsou dnes vyžadovány téměř v každém zaměstnání.

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako angličtina?

angličtina čeština » čeština

anglický jazyk

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje angličtina?

angličtina · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá angličtina?

Jednoduché věty

Angličtina není mou mateřštinou.
Angličtina je řeč, kterou se mluví na celém světě.
Po prvé v životě dočetla Yuka knížku v angličtině.
Mám plné zuby angličtiny.
Angličtina se učí těžko.
Angličtina je těžká, co?
Angličtina se stala mezinárodním jazykem.
Máme pět vyučovacích hodin angličtiny týdně.
Dokážeš napsat dopis v angličtině?
Chtěl bych, abys tuhle knihu přeložil do angličtiny.
Chtěl bych, abyste tuhle knihu přeložili do angličtiny.
Dělá v angličtině velké pokroky.
Náhodou potkal svého učitele angličtiny na stadiónu.
Líbí se jim angličtina.
Angličtina se jim líbí.
Jim se angličtina líbí.
Angličtina se líbí jim.
Je výborná v angličtině.
Pamatuješ si, které slovo ses v angličtině naučil první?
Dovedeš si vzpomenout na první slovo, které ses naučila v angličtině?
Nelíbí se mi ty nové učebnice, které používáme na hodině angličtiny.
Je tohle dobrá angličtina?
Jsem učitel angličtiny.
Americká angličtina není lepší než britská angličtina.
Mám několik knih v angličtině.
Je to učitel angličtiny.
Vaše angličtina se zlepšuje.
Nebudu psát dopis v angličtině.

Citáty z filmových titulků

Moje angličtina není dost dobrá na to, abych se něco dozvěděl!
Paní Lawrence, vaše angličtina je tak extraordinérní!
To není velština nebo dokonce angličtina dobrá?
Patard si vedl dobře v testu z angličtiny.
Hovorová angličtina bude stačit, děkuji vám.
Mohu vám představit naší novou učitelku angličtiny?
Jako ty lekce angličtiny. Nezajímaly .
Jenže ona překládá angličtinu do francouzštiny, a francouzštinu do angličtiny.
Vrátíme se sem po angličtině.
Hodiny angličtiny.
A vy to přeložíte zpátky do angličtiny.
Odborné angličtiny.
Nevím. Na angličtině.
Řekla jsi staré paní, že jsme se potkali na angličtině? To je špatné.
Za prvé je to ta jeho angličtina.
To je konečně angličtina.
Clive...moje angličtina ne velmi.
Jejich angličtina za moc nestojí.
Jeho angličtina je natolik špatná, že ho necháme mluvit německy.
Angličtina mi ve škole nikdy moc nešla.
To, co se budeme spolu učit je angličtina.
Někteří z vás si říkají, zda jim angličtina bude něco platná při jejich práci tesaře, mechanika či elektrikáře.
Angličtina, Latina, Francouzština. ne, ne!
Angličtina.
Rád bych ji naučil, jak velmi ji miluji, a to je slušná angličtina.
Angličtina mi nikdy moc nešla.
Jazyk: angličtina.
Stal se z něj hímané, angličtina pro to nemá žádné slovo.
Moje angličtina.
Angličtina?
Angličtina pozpátku.
Omlouvám se, ale moje angličtina není dobrá.
Matematika, francouzština a angličtina.
To jenom angličtina je tak komplikovaná!
A tady je ukázka, jak emotivní dokáže angličtina být.
Myslím, že je angličtina hezčí s francouzským přízvukem, nemyslíte?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Program byl v angličtině, ale reklamy ve španělštině.
Naproti tomu Pan není charismatický ani inspirativní řečník - ani jeho angličtina není tak dobrá jako Annanova.
Největším okamžitým problémem by přitom mohla být schopnost konverzovat převážně v angličtině přímo s ostatními členy rady, jak Tusk ihned přiznal.
Čím víc jazyků, jak se zdá, tím víc angličtiny.
Napříč EU, stejně jako ve velké části světa, od indického subkontinentu po rozlehlé části Afriky, funguje jako jazyk mezinárodní komunikace čím dál větší měrou angličtina.
Avšak zatímco přítomnost a tlak angličtiny neobyčejný vliv na slovní zásobu ostatních jazyků, téměř nijak se nedotýká skladby, pravopisu a výslovnosti.
Angličtina tudíž nedokáže tak snadno evropské jazyky marginalizovat, a to ani poté, co se naučí drtivá většina populace.
Angličtina a národní jazyky však mohou žít vedle sebe, pouze pokud stát domácí jazyk ochraňuje a občané nedovolí, aby angličtina obsadila všechny prestižní oblasti.
Oddanost evropské integraci vyžaduje společnou řeč a tou je angličtina.
Řada nejlepších programů se vyučuje v angličtině, takže do Turecka bude přicházet čím dál větší počet mezinárodních studentů.
Vyšly právě v angličtině a v čínštině, ale v Číně je legálně zakoupit nelze.
Jeho mateřským jazykem se stane angličtina, a pokud se kdy naučí mluvit jazykem svého otce, pak jedině jako cizinec.
Pravda, z angličtiny se pomalu stává lingua franca. Ale jakožto lingua franca slouží jen jako technický nebo profesionální jazyk, ne jako jazyk společenství.
Hromadné komunikační prostředky a tržní síly však vytvářejí silné podněty ke zvládání angličtiny a přijetí jisté míry asimilace.
Latinský originál byl přeložen nejprve do francouzštiny, jazyka šlechty, a pak do angličtiny.
Pravda, z angličtiny se pomalu stává lingua franca.
Rusko zaplavily cizí jazyky: angličtina, holandština, francouzština a italština.

Možná hledáte...