čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená anomálie?

anomálie

odchylka od standardního či očekávaného stavu

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje anomálie?

anomálie · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...