čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená artikl?

artikl

druh obchodovatelného zboží

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje artikl?

artikl · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...