čeština | angličtina | němčina | ruština
štace | atlas | etapa | satan

atašé

Český výkladový slovník

Co znamená atašé?

atašé

diplomat úředník s určitým pověřením  kulturní atašé

atašé

diplomatka úřednice s určitým pověřením  tisková atašé

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje atašé?

atašé · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...