il | ORL | Nil | mil

oil čeština

Příklady oil příklady

Jak se používá oil?

Citáty z filmových titulků

Můj otec si myslí že pro jeho dceru není nikdo dost dobrý možná až na toho chlapa co vlastní Standard Oil.
Tenhle pracoval u pumpy Standard Oil.
Standard Oil patří jistému Rockefellerovi.
Shell Oil?
Koho? Shell Oil Juniora.
To je Shell Oil.
Chci říct, Shell Oil a tak vůbec.
Akcie The Stamper Oil dnes stouply o 14 bodů. Přemýšlej o tom, zlato.
Bude tam ředitel Stadnard Oil a tatíček.
Bratr ředitele. je v radě společnosti Con-Sol Oil v Beacon City.
Dřív dělal pro Kilbourne Oil, možná je tam zpět.
To být dobrá reklama pro má Aladdin Oil.
Na dráhu teď přijíždí šejk Ben Redic Fy Fazan v svém zlatém Rolls Roycu řízeném Emanuelem Desperadosem, exotickým a jedinečným řidičem, který zastupuje Aladdin Oil v letošní Velké ceně.
Obracíme náš zrak na depo Snake Oil, kde, nechvalně známí ředitel v Kontrole lesů a hub v Oslo, Rudolf Krvohrdlo, sedí za volantem v obávané závodní obludě koncernu, Bumerang Rapido.
Myslím, že si otec myslí, že pro jeho dceru není nikdo dost dobrý. Možná kromě majitele Standard Oil.
Shell Oil Juniora.
Chci říct, Shell Oil a tak Vůbec..
Tony, četl jsem tvé zápisky na rozhodnutí Standard Oil.
Pro tvou informaci, Paní Allenová je ředitelka a většinový vlastník ropné společnosti Allen Oil.
Akcie The Stamper Oil dnes stouply o 14 bodů.
Perez odeslal dopis pro Condor Oil Company v San Francisku.
Azimir Oil, dvacet a sedm osmin, vzestup o jednu a pět osmin.
Účetní od Mid-Century Oil.
Teď právě nemám čas. Ale jak jsem říkal slečně Dempseyové, jsem členem jedné společnosti, Oil Institute.
Pokud vím, Standard Oil patří muži jménem Rockefeller.
United Oil chce podepsat prodloužení koncese.
Jedna veliká studna s petrolejem, která patří United Oil.
Dokud nepodepíšu prodloužení koncese, může se jít United Oil klouzat.
Poněvadž se mu narodil syn až v pozdním věku, činí si nároky na trůn králův bratranec Abdulah, podporující zájmy United Oil.
Když United Oil neudělá instalace, nafta teče do moře.
Pane Cicci, od roku 1942 do současnosti jste byl zaměstnán u společnosti Genco Olive Oil?
Ovládají Aramco, takže z toho vychází i Exxon, Texaco a Mobil Oil.
Ztratil měsíc prověřováním, že mafiáni jako Jack Ruby mají co do činění s Hunt Oil.
Chci s tím chlapem jenom spát, ne. DRILL FOR OIL.
Dýku nyní vlastní Nigel Hayton, ředitel Baron Oil.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Proměnu Ameriky ve velkou hospodářskou mocnost koneckonců umožnily obří ocelárny, integrované železniční systémy a mobilizace enormních energetických zdrojů prostřednictvím podniků typu Standard Oil.
Rozbití Standard Oil - v té době možná nejmocnější společnosti v dějinách světa - o devět let později však bylo většinou národa pokládáno za veskrze rozumné.
Michail Chodorkovskij, uvězněný šéf firmy Jukos Oil, se například začal za své činy veřejně kát, aby uspokojil Kreml.
Světová obchodní organizace (WTO) potvrdila americká cla na čínské pneumatiky a Kanada prodloužila posuzování nabídky čínské firmy China National Offshore Oil Corporation na koupi kanadského producenta ropy a plynu Nexen.