tříbit čeština

Synonyma tříbit synonyma

Která slova mají podobný význam jako tříbit?

Časování tříbit časování

Jak se časuje tříbit?

tříbit · sloveso

Příklady tříbit příklady

Jak se používá tříbit?

Citáty z filmových titulků

Máte jisté vlastnosti, které se dají kultivovat, tříbit.
Rodiče mě naučili tříbit si smysly, Zode.
V Bunker Hill není naším cílem jen vychovat chlapce, ale udělat z nich muže, rozvinout jejich potenciál, tříbit ho v atmosféře přísné disciplíny a intenzivního výcviku.
Potřebuji tříbit mysl, Černá Zmije.
Doufám, že se jim bude dařit postupovat dál a tříbit své dovednosti v boji na blízko, aby pak mohli vyzvat tak velkou hvězdu, jako jsem já. Nic menšího od Mistra Satana!
Ne. - Osud je, že když má někdo mimořádný dar musí ho tříbit.
Pronásledovat Boží církev nebo vyvolené Boží prosívat a tříbit jako pšenici.
Satan si vás vyžádal tříbit jako pšenici, ale Já jsem se modlil za tebe, Petře, aby tvoje víra neselhala.
Člověk by měl tříbit svůj charakter.
Měl bys ho tříbit.
Elizabeth, musíš si tříbit chuť, ne se jen nacpávat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Odpovědí je tříbit kreativitu našich dětí a vštěpovat jim analytické a komunikační schopnosti potřebné k tomu, aby jejich kreativita sloužila produktivním cílům.
V době, kdy jsem byl prezidentem, jsme museli demokratickou atmosféru tříbit, avšak to bylo možné jen díky tomu, že strach už nebyl nezdolatelný.
Při správném přístupu však může být dost dobře možné tříbit onen typ altruistických a prosociálních způsobů chování, jichž je zapotřebí ke zlepšení globální spolupráce.
Doufám jen, že bdělost tvůrců politik přetrvá (a bude se dále tříbit), což čínskému příběhu vysokého růstu umožní, aby pokračoval dalších 10, 20 nebo 30 let.
Dále by měly hledat rovnováhu mezi požadavky trhu a nutností tříbit etické hodnoty a sociální schopnosti a zavést přijímací a stipendijní politiky, které zajistí dostupnost škol pro sociálně znevýhodněné studenty, aniž by kompromitovaly standardy.
Nadání se v současnosti považuje za nedostatkové zboží, které je zapotřebí tříbit pro celosvětový trh schopností a dovedností.
V důsledku toho generacím, které jsou velmi vzdálené hrůzám minulých válek, bylo vštípeno šovinistické cítění, zatímco instituce schopné tříbit hospodářskou a politickou spolupráci jsou stále v plenkách.
Úkolem není vybrat si mezi zavedenými odvětvími několik vítězů, ale spíš napomáhat vzniku většího množství vítězů rozšiřováním podnikatelského ekosystému, schopného tříbit nové aktivity.

Možná hledáte...