1. STUPEŇ třírozměrný 2. STUPEŇ třírozměrnější 3. STUPEŇ

třírozměrný čeština

Význam třírozměrný význam

Co znamená třírozměrný?

třírozměrný

mající tři rozměry

Skloňování třírozměrný skloňování

Jak se skloňuje třírozměrný?

třírozměrný · přídavné jméno

+
++

Příklady třírozměrný příklady

Jak se používá třírozměrný?

Citáty z filmových titulků

Díváte se na třírozměrný obraz umístění proteinu.
Proč je vesmír třírozměrný, když všechny informace uložené v tomto prostoru, jsou uloženy jako dvourozměrný hologram?
Je to třírozměrný navigační kurz, pravděpodobně pochází z nějaké vesmírné lodi.
Náš třírozměrný svět přebývá na povrchu, zasazený do prostoru zvláštními prostorovými dimenzemi, které ho oddělují od ostatních povrchů.
Ještě jinak řečeno, třírozměrný vesmír je jen jedna verze reality.
Náš svět se zdá třírozměrný, stejně tak jako tato šňůra z dálky vypadá jednorozměrná.
Mnoho vědců nyní věří, že náš svět není třírozměrný.
Třírozměrný geometrický tvar, jako je jehlan, který má čtyři stejné stěny, by vrhal na zeď zkreslený stín, takže jedna strana by se zdála mnohem kratší než strany druhé.
Avšak při otáčení objektem a pozorováním pod různými úhly, pod různou projekcí, dokážeme říci, že to co máme, je třírozměrný objekt.
Ale jak a kdy opustily tyto fotony náš třírozměrný svět a vstoupily do čtvrtého rozměru?
Tento třírozměrný svět, o kterém si myslíme, že v něm žijeme, je jediný, který vidíme.
Není žádná další dimenze, odkud by se dalo dívat na tento náš třírozměrný vesmír, takže je těžké si to představit.
Budu fotit nějaký třírozměrný hovadiny, kdybys to chtěl vidět.
Náš třírozměrný svět přebývá na povrchu, zasazený do prostoru zvláštními prostorovými dimenzemi, které ho oddělují od ostatního povrchu.

Možná hledáte...