Uhersko čeština

Synonyma Uhersko synonyma

Která slova mají podobný význam jako Uhersko?

Uhersko čeština » čeština

Uhry
Doporučujeme...Moje řečNeduhy současné češtiny vtipně a s nadhledem.Koupit booktook.cz »

Příklady Uhersko příklady

Jak se používá Uhersko?

Citáty z filmových titulků

Pokud budeme mít podporu Svatého otce tak by jsme mohli úspěšně bránit Horní Uhersko a Zadunajsko.
Z Uherska jsme měli dlouhou cestu..ale dřív než s vámi utečeme..Uhersko je blíž k Itálii.
Až císař zemře, rozpadne se Rakousko-Uhersko i celá monarchie.
A Rakousko-Uhersko!
Naše země roztrhá Rakousko-Uhersko, poslouchejte svého krále.
Ať žije Robo-Uhersko!
Celá ta věc už je stará jak Rakousko-Uhersko.
Dříve ve 20. století, další tři říše: Rusko, Rakousko-Uhersko a Osmanská říše.
Rakousko-Uhersko nařknulo Srby z vraždy.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

První světová válka však zničila nejen lidské životy, ale i tři evropská impéria - Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko - a vzhledem k pozdějšímu zániku Osmanské říše také čtvrté impérium na evropském okraji.
Státy v úpadku - vzpomeňme na Rakousko-Uhersko v roce 1914 - se mívají méně na pozoru před riziky, a proto jsou mnohem nebezpečnější.
Stačí si připomenout Rakousko-Uhersko a osmanské Turecko na začátku dvacátého století nebo bývalou Jugoslávii na jeho konci.
Tak jako EU bylo i Rakousko-Uhersko experimentem nadnárodního inženýrství, zahrnujícím 51 milionů obyvatel, 11 národností a 14 jazyků.
Kdyby se tento svár nechal bujet, mohl by metastazovat, takže by EU uvrhl do stavu krize podobající se té, která dusila Rakousko-Uhersko.
Tak jako Rakousko-Uhersko uvízla EU mezi dvěma mocnými sousedy: obrozujícím se Ruskem odhodlaným vydobýt si zpět ztracený vliv a zdánlivě revizionistickými Spojenými státy zcela pohlcenými vojenskými avantýrami v zahraničí.
Jak Rakousko-Uhersko poznalo, jakmile se vyvine geopolitická závislost, dominantní mocnost se snaží závislého spojence využívat jako prodloužené ruky svých vlastních zájmů a nestojí o to, aby znovu získal manévrovací volnost.
Doporučujeme...Velký slovník floskulíKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...