čeština | angličtina | němčina | ruština

zákonodárný čeština

Význam zákonodárný význam

Co znamená zákonodárný?

zákonodárný

takový, který pravomoc schvalovat („darovat lidu“) zákony

Synonyma zákonodárný synonyma

Která slova mají podobný význam jako zákonodárný?

zákonodárný čeština » čeština

legislativní

Skloňování zákonodárný skloňování

Jak se skloňuje zákonodárný?

zákonodárný · přídavné jméno

+
++

Příklady zákonodárný příklady

Jak se používá zákonodárný?

Citáty z filmových titulků

Římský senát je nejlepší zákonodárný sbor, který jde za peníze koupit!
Po pečlivém uvážení se zákonodárný sbor rozhodl popravu odvolat.
Podle nového rozpočtu, který zanedlouho přednese náš zákonodárný orgán, bude náš studijní program zrušen.
Proto zákonodárný sbor schválil, že zredukuje odměny pro veřejné obhájce v případech vražd.
Zákonodárný sbor pošlape lidská práva stejně tak jako král.
Jak víte, dnes se schází zákonodárný sbor v Richmondu, aby projednal otázku odtržení.
ZÁKONODÁRNÝ SBOR.účastníci tohoto zasedání, rozrušeni počínáním usurpátora a radikálností jeho strany, hlasovali pro odtržení. Bůh , že a mnoho dalších v této místnosti bylo proti.
Jistě víte, že moudří zákonodárci státu Mississippi, tedy zákonodárný sbor, rozhodl, že zařízení určená k hazardu nesmí být vystavěna na suché zemi.
Chystáme se svrhnout zákonodárný sbor, ovládnout D-nádrž a zlikvidovat bioroidy.
Senátor Davis otevřel náš zákonodárný orgán peněžním úplatkům.
Prezidentův zákonodárný plán.
Zákonodárný sbor Georgie zabavil Čerokézům zemi, když našli zlato.
Uprostřed zpytování vlastních duší a skřípění zubů. ZÁKONODÁRNÝ SBOR.účastníci tohoto zasedání, rozrušeni počínáním usurpátora a radikálností jeho strany, hlasovali pro odtržení.
O dva dny později hlasoval virginský zákonodárný sbor pro odtržení.
Guvernér zanechal malou pochybnost, o tom že by plánoval veto na soubor účtů, které mu bude tento týden posílat zákonodárný sbor.
Celý zákonodárný orgán je republikánský.
Počkejte chvíli, floridský zákonodárný orgán může přiřadit jejich 25 hlasů voličů Bushovi bez ohledu na výsledek přepočítání?
No, podle městské listiny za bezpečnost voleb zodpovídá nejvyšší zákonodárný důstojník.
Pracovala jako styčný důstojník pro Námořní zákonodárný úřad.
Chtějí, aby zákonodárný sbor přepsal státní ústavu tak, aby byla omezena práva gayů a lesbiček.
jsem Gareth Ritter, zákonodárný asistent senátora Wheatuse.
Zdroje potvrzují, že zákonodárný sbor Virginie chtěl vystoupit proti konventu, ale bylo nám řečeno, že senátor Lewis Baynard jednal jako prostředník a přesvědčil svůj stát, aby se podílel.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Konfuciánstvím inspirovaní intelektuálové jako například Ťiang Čching představili novátorský návrh na trojkomorový zákonodárný sbor.
Soudci například rozpustili první volený zákonodárný sbor. Obdobně ministr vnitra odmítl zajistit ochranu hlavní kanceláře Bratrstva před opakovanými útoky.
Nový zákon - který předchozí zákonodárný sbor ve spěchu schválil na poslední chvíli - bohužel obsahuje hloupou formulaci, jež vítězné straně nezaručuje stejně bezpečnou většinu i v Senátu.
Uvažte případ Mexika, kde - nikterak překvapivě - demokraticky zodpovědný zákonodárný sbor zamítl návrh na zvýsení státních příjmů prostřednictvím zdanění potravin a léků, jež spotřebují chudí.
Jinak jde o normální zákonodárný sbor, který se vyvíjí v nositele důvěry - případně nedůvěry - obyvatel ve vládu (v tomto případě v Evropskou komisi).
Konečně můžeme říci, že irácký zákonodárný sbor chápal, že je vázán ústavními principy a právním řádem.
Toto chování vyvrcholilo v roce 1862, kdy zákonodárný sbor zablokoval jmenování rektora.
Palestinský zákonodárný sbor schválil volební zákon ve třetím čtení, ale Abbás ho odmítl, na kteréžto rozhodnutí jako prezident právo.
Zákonodárný sbor však schválil zákon, na jehož základě by se do dvou třetin křesel volilo regionálně.
Svobodný tisk, nezávislé soudnictví a pluralitní zákonodárný sbor naštěstí pomáhaly udržovat o těchto praktikách veřejnou debatu.
Soudci například rozpustili první volený zákonodárný sbor.
Tato rezoluce by neměla sílu zákona, ale její schválení by se stalo prvním případem, kdy by zákonodárný sbor některého státu uznal zvláštní postavení lidoopů a potřebu chránit je nejen před vyhynutím, ale i před týráním jednotlivých kusů.
Na podnět Lamfalussyho zprávy nebyl pouze zdokonalen zákonodárný proces, ale byl také udělen významný institucionální status Výboru evropských regulačních orgánů pro cenné papíry (CESR).

Možná hledáte...