wen | open | onen | one

Owen francouzština

Význam Owen význam

Co v francouzštině znamená Owen?

Owen

(Géographie) Ville d’Allemagne, située dans le Bade-Wurtemberg.

Příklady Owen příklady

Jak se v francouzštině používá Owen?

Citáty z filmových titulků

Owen Morgan, deux livres cinq.
Owen Morgan, dvě libry pět.
Ma part aussi, Owen.
Vem si i můj díl, Owene.
Idris, Owen, vous tous.
Idris, Owene, všichni.
Une ligne vers Owen et Gwil, qui descend vers Le Cap chez Angharad.
Jedna čára vede k Owenovi a Gwilovi, druhá dolů ke Kapskému městu k Angharad.
Voici Inspecteur Owen.
To je inspektor Owen Já jsem doktor Manering.
Ici l'Inspecteur Owen, de Cardiff.
Tady inspektor Owen z Cardiffu.
Vera Claythorne, la secrétaire de Mme Owen.
Jmenuji se Vera Claythorneová, jsem sekretářka paní Namyové.
J'aimerais voir Mme Owen.
Ráda bych se seznámila s paní Namyovou.
Mme Owen ne vous a pas parlé de moi?
Paní Namyová se o mně nezmínila?
M.Owen sait que nous sommes là?
Pan Namy ještě nepřijel?
Où est Mme Owen?
A jeho paní?
J'en discuterai avec M. Owen quand il arrivera.
Pak si o tom promluvím s panem Namym.
Mesdames et Messieurs, puis-je porter un toast en l'honneur de notre aimable hôtesse, Mme Owen.
Dámy a pánové, dovolte mi připít naší milé hostitelce, paní Namyové.
N'oublions pas notre charmant hôte, M. Owen.
A teď připijme na zdraví našemu vlídnému hostiteli, panu Namymu.

owen čeština

Příklady Owen francouzsky v příkladech

Jak přeložit Owen do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Owen Morgan, dvě libry pět.
Owen Morgan, deux livres cinq.
To je inspektor Owen Já jsem doktor Manering.
Voici Inspecteur Owen.
Tady inspektor Owen z Cardiffu.
Ici l'Inspecteur Owen, de Cardiff.
Owen Taylor.
Owen Taylor.
Chudák Owen.
Pauvre Owen.
Co dělal Owen ve vašem autě?
Que faisait Owen avec votre voiture?
Owen vzal film a utekl.
Owen a filé avec la pellicule.
Owen Thursday. Co je to za chlapa?
Owen Thursday!
S nosem nebo bez nosu je víc člověk než Randy Owen, který.
Bonsoir, Randy.
Tady je Owen Bradley. Jsem tady s Ripleyem.
Owen Bradley à l'appareil.
Je mi líto pane, ale pan Owen tu není.
Désolé. M. Owen n'est pas là.
Já myslím, že pan Owen přijde na večeři.
M. Owen sera là pour le dîner.
Náš pan Owen má pěknou zbrojnici.
Notre M. Owen semble conserver toute une armurerie.
Doufám, že se pan Owen neztratil ve vánici.
J'espère que M. Owen n'est pas pris dans la tempête.

Možná hledáte...