absolutně přesně čeština

Překlad absolutně přesně francouzsky

Jak se francouzsky řekne absolutně přesně?

absolutně přesně čeština » francouzština

tapantes précisément précises pile poil pile

Možná hledáte...