bestseller francouzština

bestseller

Význam bestseller význam

Co v francouzštině znamená bestseller?

bestseller

(Anglicisme) (Commerce) Meilleure vente en parlant de marchandise, de produits.  La version "homme" de notre dernier parfum est un bestseller. (En particulier) (Littérature) Succès en parlant de vente de livres.  C'est le bestseller de l'été.

Překlad bestseller překlad

Jak z francouzštiny přeložit bestseller?

bestseller francouzština » čeština

bestseller knižní tahák bestseler

Příklady bestseller příklady

Jak se v francouzštině používá bestseller?

Citáty z filmových titulků

Je suis sûr que le bestseller est bien loin à présent.
Jsem si jistý, že teď už se po tom bestselleru dávno slehla zem.
Il dit que ça va être un bestseller.
Říkal, že to bude bestseller.
Je ne voudrais pas que ce déménagement freine un bestseller.
A nechtěl bych, aby tohle stěhování zabránilo dalšímu bestseleru.
Je suis l'auteur d'un bestseller phénoménal!
Tak hele, napsal jsem fenomenální bestseller!
Je vois un bestseller.
Vždyť tohle vypadá jako další bestseller!
Moi, je vois un bestseller. C'est pas juste un livre..
Vypadá jako bestseller.
Je me suis frayé un chemin jusqu'à la liste des bestseller, encore une fois.
Zase jednou jsem si ukradl místo v seznamu bestsellerů.
Tu sais, Michael a été le bestseller du New York Times trois ans de suite.
Víš, Michael měl po tři roky bestseller New York Times.
C'était un bestseller?
Byl to bestseller?
Bestseller.
Bestseller.
Ce n'était pas vraiment un bestseller.
Nebyl to zrovna bestseller.
C'est devenu un bestseller?
Už jsi na seznamu bestsellerů?
J'avais écrit un livre, un bestseller, appelé The Spoils of Babylon.
Napsal jsem knihu, bestseller, nazvaný Kořisti Babylonu.
J'étais déjà bien rodé par le système hollywoodien avec mon bestseller The Spoils of Alabama, Tuesday Weld et Rod Steiger faisaient normalement partis du casting.
Už jsem byl zlinčován Hollywoodskou scénou za název mého bestselleru Kořisti Alabamy, ve kterém by pravděpodobně hráli Tuesday Weld a Rod Steiger.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Par exemple, Limits to Growth, un bestseller paru en 1972, prévoyait que le monde manquerait d'or en 1981, d'argent et de mercure en 1985, et de zinc en 1990.
V klasickém bestselleru Hranice růstu z roku 1972 se například předpovídalo, že světové zásoby zlata se vyčerpají v roce 1981, stříbra a rtuti v roce 1985 a zinku v roce 1990.

bestseller čeština

Překlad bestseller francouzsky

Jak se francouzsky řekne bestseller?

bestseller čeština » francouzština

best-seller bestseller ouvrage à succès livre à succès

Příklady bestseller francouzsky v příkladech

Jak přeložit bestseller do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Můj vydavatel čeká, že má kniha bude bestseller.
Mon éditeur pense que mon livre sera un best-seller.
Je to bestseller.
C'est un best-seller, je l'ai lu.
Ta kdyby napsala porno, je z toho do 2 tejdnů bestseller.
Elle pourrait écrire un livre cochon à succès.
Pokud ale vystřihneš nudné části a necháš zbytek, je z toho bestseller!
Mais si tu enlèves...les parties ennuyeuses si tu écris le reste...c'est un best seller!
Sbalím ho, získám jeho místo, až se na to přijde, stanu se legendou díky sexuálnímu skandálu. Odejdu s hanbou, napíšu bestseller a budu mít svůj vlastní pořad v televizi.
On baise, je lui prends son job quand il se fait piquer à voler. célébrité, scandale sexuel, disgrâce. j'écris un best-seller et j'ai ma propre émission de télé.
Pak máte ve svých rukou bestseller.
Alors vous avez un best-seller.
Myslím, že můj životopis bude zaručeně bestseller.
Je suis sûre que ma vie ferait un tabac.
Buď šťastnej, měj holku a pak napiš bestseller, co?
Heureux, avec sa petite amie. à pondre à Best seller, hein?
Kdyby psát uměla, její kniha by byla bestseller.
Vous l'aurez remarqué, elle sait raconter une histoire. Mais elle ne sait pas 'écrire.
Ale bude to bestseller?
Mais est-ce un best-seller?
Jestli to vydáš, bude to bestseller.
Publie-le, ce sera un best-seller.
Jsem si jist, že by to tady byl bestseller.
Ce serait un best-seller ici.
Bestseller na pultech.
Un best-seller.
A proto je to bestseller.
Sinon elles ne se seraient pas vendues.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To tvrdí publicista Thomas Friedman, jenž si tento provokativní titul zvolil pro svůj bestseller s cílem přimět nás, abychom si uvědomili dramatické účinky, jež má technika na světové hospodářství.
C'est le titre provocateur qu'a choisi le chroniqueur Thomas Friedman pour son ouvrage à succès, qui nous sensibilise aux effets extraordinaires de la technologie sur l'économie mondiale.
Paralelou Chaseovy knihy je dnes bestseller roku 2012 Why Nations Fail (Proč státy dopadají špatně), jejž napsali ekonom Daron Acemoglu a politolog James Robinson.
Notre époque semble prête pour cette idée, qui correspond d'ailleurs au triomphe de l'inclusion incarné par Obama même.

Možná hledáte...