schiller čeština

Příklady schiller francouzsky v příkladech

Jak přeložit schiller do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Schiller je někdy dost svobodomyslný.
Schiller est parfois un peu libre.
Není to Schiller?
C'est de Schiller?
To je Schiller, ozdoba sportovních hřišť.
C'est Schiller, la fine fleur du terrain de sports.
Tohle je Fred Schiller, Johne.
Fred Schiller.
Toto je Jeroen Schiller. On je jedním z Henselových hlavních biotechnických inženýrů.
Voici Jeroen Schiller, un des ingénieurs biotechniques de Hensel.
Schiller má přístup k této informaci. Chce udělat obchod.
Schiller veut échanger cette information.
Pak získáme heslo jakmile bude Schiller na americké půdě.
On aura le mot de passe une fois Schiller ici.
Schiller a jeho tým vyvinul mikro-zapouzdřený cytosin.
Schiller a mis au point des micro-capsules de cytokines.
Herr Schiller?
Herr Schiller?
Chce abychm je dostali, ale Schiller mu nechce dát umístění, což nedává smysl.
Schiller dit ne pas savoir où il se trouve, ce qui n'a pas de sens.
Co se s ním mohlo stát? Myslím, že Schiller má problém.
Que va-t-il lui arriver?
Informace by měl mít Schiller. Myslím, že to může být to.
Une information que Schiller aurait.
Oh? Schiller nechce mluvit.
Schiller refuse de parler.
Potřebuji prokázat, že ty jsi Schiller a já jsem SD-6.
Je dois prouver que tu es Schiller et que je suis du SD-6.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ekonom Robert Schiller z Yaleské univerzity ve své knize velmi jasně vysvětlil, proč ceny akcií klesnou.
Robert Schiller de l'université de Yale a expliqué très clairement à longueur de livres que la Bourse allait baisser.

Možná hledáte...