Napajedla italština

Napajedla

Překlad Napajedla překlad

Jak z italštiny přeložit Napajedla?

Napajedla italština » čeština

Napajedla
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Napajedla čeština

Překlad Napajedla italsky

Jak se italsky řekne Napajedla?

Napajedla čeština » italština

Napajedla

Příklady Napajedla italsky v příkladech

Jak přeložit Napajedla do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Šťastní jak dvě telata u napajedla.
Felici come due vitellini all'abbeverata.
Máš příliš práce. s tím projektem napajedla a s Prescottovou cestou na Bermudy.
Sei troppo occupato. con l'abbeveratoio dei cavalli, e con l'ultimo viaggio di Herbie Prescott alle Bermuda.
U napajedla.
Alla pozza dell'acqua.
U napajedla?
La pozza dell'acqua?
Ukážu vám svoje oblíbený napajedla.
Vi porto nelle mie pozze preferite.
Je to, jako pozorovat antilopu. u napajedla v Serengeti.
E' come guardare un antilope vicino ad una pozza d'acqua nel Serengeti.
Tahle antilopa se u napajedla zdržuje už týdny.
Questa antilope non rimorchia alla pozza d'acqua da settimane.
Dostal se dovnitř prohozením napajedla oknem a pak, jak vypověděl, ji převlékl.
Entra nella stanza, lancia la vaschetta per uccelli attraverso la finestra e poi, come ha detto, le cambia i vestiti.
Jediný velký napajedla, kterým Kaštan věří, jsou ty moje.
Le uniche Grand Teton di cui Chestnut si fida sono le mie.
A možná se používali jako napajedla.
Ed e' possibile che fosse usata come pozza per abbeverarsi.
A právě tady, pod rouškou temnoty. U jediného, tajného a speciálního napajedla. Nosorožci opouštějí svůj osamělý život a přicházejí na setkáni pod hvězdami.
E qui, coperti dall'oscurità, ad una segreta e rara pozza d'acqua, il rinoceronte abbandona la sua vita solitaria, e percorre chilometri e chilometri per abbeverarsi sotto le stelle.
Fosílní jezera, tajná napajedla, pouštní mlhy a prchavé řeky jako je tato, poskytuji dostatek vody pro přežití, jakkoli to je náročné.
Qui, laghi fossili, segrete pozze d'acqua, le nebbie del deserto ed effimeri fiumi come questo, forniscono abbastanza acqua affinché la vita continui, non importa quanto difficile sia.
Říkám, že to volá po drinku u vašeho nejnechutnějšího napajedla.
Io dico, che c'è bisogno di un drink al vostro riprovevole bar.
Jako bych byl u napajedla a viděl nejpomalejšího bizona, jak mi nastavuje krk a já jsem lvice plánující útok.
È come se fossi all'abbeveratoio, e stessi guardando il più grasso e più lento bufalo indiano, con la gola esposta, e io fossi una leonessa pronta ad attaccarlo.
Doporučujeme...Italština: konverzaceS námi se domluvíteKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...