ko | ak | oko | avo

ako čeština

Příklady ako italsky v příkladech

Jak přeložit ako do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Šejk Ali Ibrahim byl zvolen mým přítelem a velkým emírem, Mohammedem el-Kheir, aby mně uznal, ako Očekávaného, pravého Mahdi. Posílá vám ujištění o tom, že kdyby jste chtěl postupovat dolu Nilem, nabídne vám bezpečný průchod. Jste mým hostem.
Lo sceicco ali Ibrahim il vero Mahdi. lei è mio ospite.
Potrebujeme na našej škole viac žiakov ako ste vy, Brian.
Abbiamo bisogno di piu' studenti come lei in questa scuola, Brian.
Ako obvykle Výsosti.
Come al solito, vostra Altezza.
Předstíráš, že miluješ svoji ženu, děti a přátele stejně ako oni předstírají, že mají rádi tebe.
Fai come gli altri. Fai finta di amare tua moglie... i tuoi figli, gli amici, come loro fanno finta di amare te.
Dobře. Krevety v kokosu se rozebraly ako čerstvé koláčky. Hej, počkej.
I gamberetti al cocco vanno a ruba.
Chutí to ako ťavie šťanky.
Sembra piscio di cammello.
Proboha, Paule, jsme svoji už věčnost, jak bys mohl věřit, že bych dovolila slizounovi ako je Pilfrey po mně vyjet?
Per l'amor di Dio, Paul, siamo sposati da sempre, come puoi credere che potrei volere un viscido come Pilfrey?
Existoval muž ako Alexandr?
Ma è esistito un uomo come Alessandro?
Připadalo mi, ako bych byl pryč celé věky.
Mi sembra di non vederti da una vita intera.
S vaším laskavým svolením chci doplnit palivo a použít vaše město. ako základnu pro pátrání po generálu Grievousovi.
Col tuo gentile permesso, vorrei del carburante. e usare la vostra città come base mentre cerco il generale Grievous.
A na to si ako prišiel?
Secondo te come faccio a saperlo?
Je to asi taká šanca ako stratiť dieťa ale to se mi už stalo.
Avrei le stesse probabilità che avevo di perdere un figlio prima del tempo. auello sono riuscito a farlo.
Ako turisti.
Proprio come i turisti!
Tak ako si přikoval dům Esperana v Kolumbii?
Già. Come quando hai bruciacchiato l'intera casa di Esperanto in Colombia?