immobilizzato italština

Význam immobilizzato význam

Co v italštině znamená immobilizzato?

immobilizzato

economia

Příklady immobilizzato příklady

Jak se v italštině používá immobilizzato?

Citáty z filmových titulků

E dopo averlo immobilizzato lo portarono via e lo consegnarono a Ponzio Pilato, il governatore.
Svázali ho tedy, odvedli ho k vladari, Pilátovi Pontskému, a vydali mu ho.
È perfettamente immobilizzato.
Je jako sardinka v konzervě.
La prima ondata di artiglieria l'ha immobilizzato, per il momento. Torna alla base per ricaricarti così possiamo finire Godzilla!
Je to na dobré cestě, vrátíme se do základny přebít a pak ji doděláme.
Il primo attacco ha immobilizzato Godzilla. Il secondo lo seppellirà completamente!
První útok Godzillu zastavil, druhým ji pohřbíme!
Grazie a te, mi ha già immobilizzato.
S tvou pomocí mě totiž úplně demobilizoval.
Stavo pensando di addescare quella cosa via dalla Terra, ma ora che ha immobilizzato il TARDIS, siamo in trappola.
Chtěl jsem to odlákat ze Země, Jo. Ale zdá se, že to znehybnilo TARDIS, a tak se nikam nehnu. Jsme v pasti.
Digli che siamo immobilizzato sul fondale marino da una forza sconosciuta e intrusi hanno fatto irruzione attraverso lo scafo.
Řekněte mu, že jsme neznámou silou znehybnění na dně moře a že se k nám skrz trup dostali větřelci.
Se uno qualsiasi degli equipaggi cerca interferire con le apparecchiature di navigazione, deve essere immobilizzato.
Kdokoli se dotkne navigačního zařízení musí být omezen.
E' stato immobilizzato. Non sarà mai la stessa cosa sparare a salve.
Tyto hry nemohou být nikdy reálné.
Wesley, come si è espresso Data per dire di aver immobilizzato Lore?
Wesley, řekni mi ješte jednou, jak Dat řekl, že zneškodnil Lora.
Il detenuto viene immobilizzato.
Vězeň je nyní pacifikován.
Sono immobilizzato.
Nemůžu se hnout.
Sì, ero immobilizzato.
Ano, byla tam zábrana.
Nel primo, lhanno immobilizzato su un tetto per il suo stesso bene. dopo che aveva asserito di voler volare.
Poprvé musel být násilím snesen ze střechy, kam vylezl s úmyslem létat.

Možná hledáte...