immobilità italština

nehybnost

Význam immobilità význam

Co v italštině znamená immobilità?

immobilità

(fisica) (meccanica) stato di quiete e di tranquillità (senso figurato) momento stazionario

Překlad immobilità překlad

Jak z italštiny přeložit immobilità?

Příklady immobilità příklady

Jak se v italštině používá immobilità?

Citáty z filmových titulků

Questi giorni di forzata immobilità mi sono stati molto proficui.
Ty dlouhé dny strávené na lůžku jsem využil k přemýšlení.
Questa povera bestiola è deceduta. Quando l'ho acquistata, circa mezz'ora fa, lei mi ha assicurato che la sua totale immobilità era dovuta a stanchezza, dato che aveva chiacchierato tutto il giorno!
Ten papoušek je tuhej a když jsem ho před půl hodinou kupoval. ujistil jste mě, že jeho celkový nedostatek pohybu. byl způsoben únavou po dlouhotrvajícím jekotu.
Troverai l'immobilità sopportabile, Dottore.
Shledáš nehybnost snesitelnou, Doktore.
Quasi tutti gli internati sono costretti all'immobilità.
Většina našich pacientů je držena v ochranných celách.
In quella immobilità stava una bellezza che andava oltre le parole.
V tomto ztišení byla krása v pozadí slov.
Non poteva sopportare l'immobilità.
Nedokázala unést neschopnost pohybu.
Furono anni di apparente immobilità, ma ripensandoci ora mi rendo..
Nestalo se nic. Dívám-li se zpět, mám pocit, že to byl jistý druh přípravy.
Gli elementi della terra e dell'acqua non appaiono in lui. tranne nell'immobilità con cui attende di essere cavalcato.
Těžké živly země a voda na něho nepůsobí, leda v trpělivé mírnosti, když se na něho vyhoupne jezdec.
Il dottor Willow, il più grande scienziato che l'umanità abbia conosciuto, desidera che il suo nuovo corpo sia robusto e agile, dopo cinquant'anni di immobilità, come dargli torto?
Zkuz si představit mix. největšiho mozku na světě. a nejsilnějšího bojovníka na světě. S takovou silou bude Dr. Wheelo nezastavitelný.
Immagini di accelerare un tremore alla mano fino all'immobilità.
Představte si, že byste třes rukou zrychlil až k bodu nehybnosti.
Mentre si appropriava dell'agilità della bestia alla sua morte rimaneva colpito dall'immobilità e pace dell'animale.
Spolu s ním do něj přejde rychlost zvířete. Zarazí ho nehybnost a pokoj umírajícího zvířete.
Poi l'immobilità esplode. nell'energia di quella corsa incredibile.
Je klidný a najednou. ožije neskutečnou energií.
La sola cosa che spaventa quelli come te è l'immobilità.
Jediná věc, která vám vážně nahání strach, je nehybnost.
Beh, non è giovane, forse si risparmierà le fasi peggiori della malattia ma non mancheranno: tremori, andatura strascicata, improvvisa immobilità incapacità al movimento. Insomma, un crescente deficit motorio.
Není to mladík, takže srdeční nebo plicní selhání by ho mohlo ušetřit nejhoršího, ale bude to třes končetin, když jsou v klidu, šouravá chůze, ztuhnutí, neschopnost pohybu, a všeobecně stále větší ztráta pohybové koordinace.

Možná hledáte...