immobilizzare italština

znehybnit, zastavit, učinit neschopné jízdy

Význam immobilizzare význam

Co v italštině znamená immobilizzare?

immobilizzare

ridurre all’immobilità (economia) impiegare denaro in immobili

Překlad immobilizzare překlad

Jak z italštiny přeložit immobilizzare?

Příklady immobilizzare příklady

Jak se v italštině používá immobilizzare?

Citáty z filmových titulků

Vogliamo cercare di isolare e immobilizzare quella cosa.
Chceme tu věc chytit a znehybnit.
Ti avviso, potrei farti immobilizzare.
Nech toho, nebo tě budu muset zneškodnit!
Se non sbaglio, è sufficiente a immobilizzare anche lei.
Pokud se nepletu, tohle znehybní i tebe.
Il segreto è afferrare la vita dell'avversario, alzarlo sopra di te, poi farlo girare per poterlo immobilizzare, okay?
Cílem je chytit soupeře za pás, dostat ho na sebe, potom ho otočit a skórovat, jasný?
Abbiamo un piano per immobilizzare l'esercito di droidi.
Máme plán na zneškodnění armády droidů.
Dammi solo un minuto per immobilizzare queste casse.
Jo, dej mi chvíli, než uzavřu ty přepravky.
Abbiamo cercato di immobilizzare l'arto e gli abbiamo messo un collare per precauzione.
Kontrolovali jsme jim cestou životní funkce. Jsou oba lehce podchlazení, ale myslím, že se z toho dostanou.
Devo immobilizzare la clavicola.
A řekni mu, že má zlomenou klíční kost.
Un sostegno bloccante usato per immobilizzare le femmine restie ad accoppiarsi.
Prostředky používané na zkrocení nespolupracujících fen.
Immobilizzare senza immobilizzare.
Svázání bez pout.
Immobilizzare senza immobilizzare.
Svázání bez pout.
Le granate urticanti sono usate dalle unita' anti-terrorismo per immobilizzare e stordire.
Slzné granáty jsou používány protiteroristickými jednotkami k zneškodnění a omráčení.
No, davvero. ti ho chiesto di preparare una via naso-faringea. riesci a malapena a immobilizzare una cervicale, ma che succede?
Ne, ne, ne, no tak, vážně, řekl jsem ti, abys zavedla NPA. A tys stěží zvládla zafixovat krční páteř. Co se děje?
Lo possono immobilizzare in fretta e possiamo riprendere subito a interrogarlo.
Jasně. Můžou ho rychle spravit - a my se vrátíme zpátky k výslechu.

Možná hledáte...