immutabile italština

neměnný

Význam immutabile význam

Co v italštině znamená immutabile?

immutabile

che non muta che non può essere mutato

Překlad immutabile překlad

Jak z italštiny přeložit immutabile?

immutabile italština » čeština

neměnný stálý neproměnný neproměnlivý neměnitelný

Příklady immutabile příklady

Jak se v italštině používá immutabile?

Citáty z filmových titulků

Abbiamo qualcosa di immutabile.
Máme něco, co nic nedokáže změnit.
E' una legge immutabile della vita. La vita intorno a noi continua inesorabile.
No budme si uprímní, podle nezmenitelného zákona prírody život kolem nás jde nezadržitelne vpred.
Una verità immutabile?
Je pravda neměnný zákon?
La verità per Eddie è quella che non cambia mai, immutabile e costante.
Realita je pro Eddieho jenom něco neměnného, konstatně se neměnící.
Sai, a volte dico a me stesso, se ogni singolo giorno, esattamente la stessa corsa del clock, si dovesse compiere l'atto stesso singolo, come un rituale, immutabile, sistematica, ogni giorno, allo stesso tempo, il mondo sarebbe cambiato.
Víš, někdy si říkám, že kdybychom každý den, přesně v tu stejnou dobu, vykonali ten stejný čin jako rituál, neměnný, systematický, každý den ve stejnou dobu, svět by byl jiný.
Non lo ha mai creduto immutabile, come non lo è lo spazio.
Nevěřil, že je neměnný, tak jako není neměnný vesmír.
Immutabile per sempre.
Která se už nikdy nezmění.
Questa è la storia della vita. Immutabile.
Příběh života je takovej statickej.
Figliolo, figliolo. Sei Direttori sono passati di qui durante la mia permanenza, e quello che ho imparato è una immutabile, universale verità.
Hochu, já jsem tady zažil šest ředitelů.
Il nostro desiderio di un'ancora di salvezza spirituale, di una verità eterna e immutabile ne sono la prova evidente.
Dokazuje naší existenci.
La memoria, come il fuoco, è brillante e immutabile, mentre la storia è solo al servizio di chi cerca di controllarla, di chi vuole soffocare la fiamma della memoria per estinguere il pericoloso fuoco della verità.
Paměť, jako ohěň, je oslňující a neměnitelná. Historie naproti tomu slouží těm, co chtějí ovládat těm, kdož se pokouší udusat plamen paměti a zhasit nebezpečný oheň pravdy.
Signora Boffin, vi ringrazio per la vostra delicata e immutabile gentilezza.
Paní Boffinová, děkuji vám za vaši citlivou a neochvějnou laskavost.
Immutabile, questo grande bacino di acque elementali rimane per sempre puro.
Neměnit tyto hlubiny prvotních vod, zůstávají na věky čisté.
E devi affrontare I'immutabile verità che é impossibile.. baciareunapersonache lascia il nuovo rotolo di carta igienica.. appoggiatoalportarotolovuoto.
A uvědomíte si, že není možné líbat chlapa, co dá novou roli toaleťáku na vypotřebovanou!

Možná hledáte...