immune italština

imunní

Význam immune význam

Co v italštině znamená immune?

immune

medicina

Překlad immune překlad

Jak z italštiny přeložit immune?

immune italština » čeština

imunní zproštěný volný odolný imunitní

Příklady immune příklady

Jak se v italštině používá immune?

Citáty z filmových titulků

Ma chi può descrivere la rabbia meglio di uno che è stato morso. e ora è immune?
Ale kdo dokáže lépe popsat vzteklinu, než ten, kdo byl pokousán...a teď je imunní?
Hai sconvolto una delle mie teorie sul tuo conto. E cioè, che essendo immune dagli psicanalisti, saresti caduta nelle braccia di qualche fatuo damerino.
Vaše reakce otřásla jednou z mých oblíbených teorií o vás. že jste imunní vůči psychoanalýze. a skončíte v rukou nějakého smělého blázna se střapatými vlasy.
Così sono diventato immune.
Jsem vůči nim imunní.
Credevo di essere immune ai sentimenti. Una vedova rispettabile con una figlia ormai grande e la corazza di un rinoceronte. Ma non lo sono.
Myslela jsem, že jsem odolná proti emocím. slušná vdova s malým dítětem a silná jako nosorožec. ale já nejsem.
Io ne sono immune, ma ho visto come agisce sugli altri.
A nezkoušej to na mě! Jsem vůči tomu imunní, ale viděl jsem to v praxi na některých pacientech!
Quindi lei è immune anche a questo?
Takže vy jste imunní i proti tomuhle?
Ma io ne sono immune, Come i miei parenti.
Ale já jsem imunní, jako oba moji rodiče.
Nulla può essere immune da quel mostro.
Nevěřím tomu. Nic by nemohlo být imunní vůči té věci.
Pensa ancora che sia immune?
Stále si myslíte, že je imunní?
Non è rimasto nessun luogo immune.
Již nezůstalo žádné nezamořené místo.
Vede, Leavenworth è proprietà federale ed è quindi immune alle leggi dello stato del Kansas.
Pochopte, Leavenworth je stále státní majetek a je proto imuní vůči právu státu Kansas.
Forse qualcuno è immune.
Možná, že jsou někteří imunní.
Ma se sei immune, potresti.
Proč, když jsi imunní, mohls.
Tu hai già avuto il tifo perciò sei immune.
Vy už jste měl tyfus, pane Michale, jste imunní.

Možná hledáte...