immane italština

nesmírný

Význam immane význam

Co v italštině znamená immane?

immane

immenso, gigantesco di enorme grandezza e/o portata con un senso accentuato di minaccia o crudeltà

Překlad immane překlad

Jak z italštiny přeložit immane?

Příklady immane příklady

Jak se v italštině používá immane?

Citáty z filmových titulků

La folla è immane. Sembra impossibile riuscire ad isolare un singolo volto.
Zdá se nemožné zachytit v tomto davu jeden konkrétní obličej.
Sei l'unico che possa essere definito un vero Saiyan! Solo tu Vegeta. hai compreso l'immane potenza e malvagità che risiede in Broly!
Jako ryzí Saiyan, Vegeto, jsi jediný, kdo zřejmě instinktivně pochopil sílu a surovost Brolyho.
Confuso dall'immane e grave perdita il vecchio uomo abbandonò la casa per non farvi mai più ritorno.
Zdrcen tou velkou ztrátou, starý muž opustil domov, aby se již nikdy nevrátil.
E' già una sofferenza immane doverlo fare per andare al cesso.
Jenom vytřít si prdel bolí jako čert.
E' un'impresa immane. lo sono qui per salvare mia moglie e i miei z figli.
Snažíš se zachránit celý svět a to musí být vyčerpávající. Já jsem tu jen kvůli své ženě a dětem.
Cioe', pensi davvero che il modo migliore per introdurre gli eroi della storia sia mostrarli mentre causano una catastrofe immane?
Opravdu věříte, že nejlepší způsob, jak představit hrdiny příběhu, je ukázat, jak způsobili katastrofu?
Mi sembra un lavoro immane.
Víš ty co.
E lei forse può prevenire un'immane catastrofe.
A vy byste mohl zabránit katastrofě.
Perche' sembra che sara' un immane disastro.
Kvůli tomu to zní že to bude hrozná pohroma.
Ho fatto delle cose davvero brutte dopo che sono stato trasformato, Beth. cose che non puoi neanche immaginare, cose di cui mi porto un carico di colpe immane.
Udělal jsem dost zlých věcí, potom, co jsem byl přeměněn, Beth věcí, které si nikdy nedokážeš představit. Díky nimž nesu ohromné břímě viny.
La polizia si trovo' a quel punto sotto l'immane pressione di provare ai cittadini che erano loro ad avere il controllo delle strade di Melbourne.
Policie se nyní nacházela pod enormním tlakem, aby veřejnosti dokázala, že ona je tím, kdo řídí ulice v Melbourne.
Non per vantarmi, ma sono noto per essere un'immane tragedia.
Nechválit, Ale já jsem docela známý strašnou tragédií.
Ti viene una forza immane.
Dostanete takový příval síly.
Tutto quanto. Un'immane stronzata.
Totální chujovina.

Možná hledáte...