immancabilmente italština

určitě

Význam immancabilmente význam

Co v italštině znamená immancabilmente?

immancabilmente

in modo immancabile

Překlad immancabilmente překlad

Jak z italštiny přeložit immancabilmente?

Příklady immancabilmente příklady

Jak se v italštině používá immancabilmente?

Citáty z filmových titulků

La cosa più importante da ricordare. è che questo farmaco ha effetto contro il concepimento. se preso immancabilmente ogni giorno. non solo prima o dopo i rapporti sessuali.
Nejdůležitější je pamatovat na to, že tento lék opravdu zabraňuje otěhotnění pouze, pokud je užíván každý den bez výjimky, ne pouze před nebo po sexuálním styku.
Eppure ora mi accorgo di quanto sia immancabilmente generoso.
Přesto se denně přesvědčuji o jeho štědrosti a laskavosti srdce.
Beh, come mai ogni mercoledì pomeriggio sei lì immancabilmente?
Opravdu? Tak proč každou středu odpoledne jsi tady, místo abys byl na hřišti?
Mi ritrovavano immancabilmente sdraiata per terra davanti alla sua macchina, nel tentativo di impedirgli di andar via.
Pokaždé jsem si lehla před jeho auto, aby nemohl odjet.
Quando arrivo al lavoro, immancabilmente.
Jestli se mi podaří ukázat se tam včas.
La vera ironia è che gli strizzacervelli sono coloro ai quali concediamo la nostra vita per chiarircela, ma immancabilmente sono loro che sono i più fottuti!
Ironie je, že za cvokařema chodíme proto, aby nám uspořádali život, ale oni sami jsou přitom nejvíc ujetí.
Ogni volta che compariva lui..immancabilmente eguiva un'invasione giapponese.
Kdekoliv se ukáže, nenechá na sebe dlouho čekat japonská invaze.
Viveva lontano su al nord, ma viaggiava immancabilmente. solo per le riunioni.
Bydlela někde na severu a dolů jezdila jen na setkání.
Sai quanto spesso mi capita che quando le persone dichiarano cio' che non sono, quasi immancabilmente risultano essere proprio cosi'.
Víte, často zjišťuji, že lidi prohlašují, co nejsou, a skoro pravidelně se ukáže, že přesně tohle jsou.
Certo. Una volta al mese, immancabilmente, viene a casa mia.
Samozřejmě, jednou za měsíc přichází ke mě, nikdy nechybí.
Ogni volta che cerco di avvicinarmi a te, immancabilmente calpesti il mio cuore come nulla fosse.
Vždy, když se k tobě snažím přiblížit, předal po mém srdci, jakoby bylo ničím.
Proprio come tua madre, immancabilmente gentile.
Jsi jako tvoje matka, vždycky laskavý.
Ogni domenica. immancabilmente.
Prásk. Každou neděli. Bez chyby.
Ogni fine settimana, immancabilmente, i Tre Moschettieri si trovavano insieme per popcorn e una gara, tifando i loro beniamini.
Naprosto každý víkend. si spolu sedli k závodu a povzbuzovali.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Il governo sia a livello federale che statale veniva immancabilmente considerato lento, indeciso, corrotto, poco innovativo e miope - in generale, inutile.
Kabinety na federální i státních úrovních byly bez výjimky pokládány za pomalé, nerozhodné, zkorumpované, nenápadité a krátkozraké - jedním slovem bezcenné.

Možná hledáte...