immunitario italština

imunitní

Význam immunitario význam

Co v italštině znamená immunitario?

immunitario

riguardante l'immunità (medicina) (anatomia) (biologia) relativo al sistema immunitario

Překlad immunitario překlad

Jak z italštiny přeložit immunitario?

immunitario italština » čeština

imunitní

Příklady immunitario příklady

Jak se v italštině používá immunitario?

Citáty z filmových titulků

L'alcool riduce in numero di globuli bianchi quindi deteriora il sistema immunitario e annebbia la mente, e poi.
Alkohol snižuje hladinu bílých krvinek, což má za následek oslabení imunitního systému a tím poškozuje organismus.
L'alcol riduce il numero di globuli bianchi, quindi deteriora il sistema immunitario.. e annebbia la mente, che può causare un secondo e un terzo Woo-Rahm!
Alkohol snižuje hladinu bílých krvinek, což má za následek oslabení imunitního systému a tím poškozuje organismus a z toho by potom mohl být druhý a nebo třetí Woo-Rahm!
Scoprire malattie ereditarie che possono essere emerse e che potrebbero allargare il nostro spettro immunitario.
Objevit případné nové dědičné choroby, což by mohlo vést k rozšíření spektra naší imunizace.
Ha un sistema immunitario avanzato, è immune a tutto.
Jeho imunitní systém je tak silný, že absolutně není možné, aby nemoc chytil.
Mi parli del sistema immunitario.
Mluvila jste o jejich imunitním systému.
II loro sistema immunitario produrrebbe anticorpi per difendersi.
Jejich imunitní systém by vypustil aktivní protilátku, která by virus napadla.
II loro sistema immunitario non aspetta di essere attaccato.
Jejich imunitní systém nečeká, až nemoc tělo napadne.
Il loro sistema immunitario attivo ha attaccato il virus.
Jejich aktivní imunitní systém na virus ihned zaútočil.
Il loro sistema immunitario ha creato un anticorpo che modifica il normale DNA.
Jejich vyspělý imunitní systém stvořil protilátku, která mění normální DNA.
Riguardo al sistema immunitario?
O imunitním systému? -Jdeme na to, zlato.
Dobbiamo stabilizzare il sistema immunitario.
Musíme stabilizovat imunitní systém.
Usa il sistema immunitario di Susanna per propagare istruzioni genetiche.
Využívá Susannin imunitní systém k šíření genetických změn.
Il suo sistema immunitario si è indebolito.
Jeho imunitní systém je napaden.
Il suo sistema immunitario avrebbe dovuto reagire.
Jeho imunitní systém už mel dávno zacít reagovat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

I pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, ad esempio, prendono gli antibiotici per sopprimere i batteri che, in caso contrario, attacherrebbero il sistema immunitario già indebolito.
Pacienti s rakovinou podstupující chemoterapii užívají tyto léky k potlačení bakterií, které by jinak ovládly jejich oslabený imunitní systém.
Inoltre, data la cattiva alimentazione e la mancanza di accesso ai servizi sanitari di base, il loro sistema immunitario indebolito è facilmente sopraffatto da infezioni alle quali persone meglio nutrite e curate riescono invece a sopravvivere.
Vzhledem ke špatné výživě a absenci přístupu k základním zdravotním službám také jejich oslabené imunitní systémy snadno podléhají i těm infekcím, které lépe živení a léčení jedinci dokážou přežít.
Un intervento essenziale, e altamente efficace sotto il profilo dei costi, è la promozione dell'allattamento al seno esclusivo nei primi sei mesi di vita, una pratica che contribuisce a rafforzare lo sviluppo del sistema immunitario del bambino.
Klíčovou - a mimořádně nákladově efektivní - intervencí je podpora výlučného kojení v prvních šesti měsících života; tato praxe podporuje vývoj imunitního systému dítěte.
La cattiva notizia è che gli individui infetti ospitano l'agente nel proprio organismo per tutta la vita, e non appena il sistema immunitario s'indebolisce, può scatenarsi la malattia.
Špatné je, že nakažení jedinci v sobě nosí původce celý život. A jakmile dojde k oslabení jejich imunitního systému, může nemoc propuknout.
Con la comparsa, negli anni Ottanta, del virus dell'HIV, che compromette il sistema immunitario, la tubercolosi è tornata a svilupparsi diventando la prima causa di decesso tra le persone sieropositive.
Když se v 80. letech rozšířil virus HIV, který narušuje imunitní systém, došlo také k opětovnému nástupu tuberkulózy, která je dnes hlavní příčinou úmrtí osob nakažených HIV.
In modo analogo, la metà di tutte le donne in età fertile nei Paesi in via di sviluppo soffre di un indebolimento del sistema immunitario, a causa dell'anemia provocata da una carenza di ferro.
Podobně i polovina všech žen v plodném věku v rozvojových zemích trpí oslabením imunitního systému kvůli chudokrevnosti zapříčiněné nedostatkem železa.
I bambini a cui viene impedito di giocare nella sporcizia crescono con sistema immunitario compromesso.
Děti, které si nesmějí hrát v blátě, vyrostou s narušeným imunitním systémem.

Možná hledáte...