mafiánský čeština

Překlad mafiánský italsky

Jak se italsky řekne mafiánský?

mafiánský čeština » italština

maffioso

Příklady mafiánský italsky v příkladech

Jak přeložit mafiánský do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Jako mafiánský auto.
Come un'auto da criminali.
Takový laciný mafiánský kecy.
Sono solo stronzate da gangster.
Valiente, mafiánský šéf mocné rodiny Catalánů, byl zastřelen ve svém domě minulé Vánoce.
Valíente, appartenente alla famíglía Catalano..fu uccíso lo scorso natale.
Tví mafiánský kámoši něco chystají?
Il tuo amico mafioso farà qualche pazzia?
Mafiánský filmy patří ke klasice filmovýho umění.
A questo punto i film di mafia sono dei classici del cinema americano.
Ruský mafiánský kápo.
Un boss mafioso russo.
Jeho tatík byl velký mafiánský právník.
Jake: Ilsuovecchio era un avvocato della mafia,..
Jejich otec byl mafiánský boss Anthony Cigliutti.
Figli di Anthony Cigliutti, il boss mafioso.
Jsou to mafiánský děti, Cigliuttiho děti.
Sono figli della mafia. I figli di Cigliutti.
Vmanipuloval si mě. abych nechala odprásknout zatracený mafiánský děti.
Tu hai lasciato che noi consegnassimo i figli di un boss della mafia perché venissero giustiziati?
Poslední zbytky moci představuje mafiánský boss Primo Sparazza.
Il boss mafioso Primo Sparazza rappresenta l'ultimo residuo di potere della mafia.
Věříme, že to je Ruský mafiánský poručík jménem Yerik Semanko.
Crediamo sia un luogotenente della mafia russa di nome Yerik Semanko.
Ne, tohle je klasický ruský mafiánský postup.
E' il tipo schema della mafia russa.
A jak do toho zapadá Aramboles a jeho mexický, mafiánský prachy?
E allora, come c'entrano Aramboles e i soldi della droga messicana in questa storia?

Možná hledáte...