naprogramovaný čeština

Příklady naprogramovaný italsky v příkladech

Jak přeložit naprogramovaný do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Vlastníme elektronický počítač naprogramovaný ve spolupráci s vládními politiky.
Abbiamo un computer elettronico programmato con la politica del Governo.
Je to naprogramovaný stroj, veliteli.
È un meccanismo programmato, Comandante.
Jsem naprogramovaný na super sex.
Sono stato programmato per le massime prestazioni sessuali.
Říká, co na co je naprogramovaný.
Fa domande programmate.
Jsem ten největší debil na světě? Ty si jen naprogramovaný.
Ma certo, che frana che sono, tu sei programmato.
Doufám, že si naprogramovaný i na zaplacení nepořádku, který si vyrobil.
Spero tu sia programmato anche per ripagare i danni.
Nejrychlejší reflexy, které může technika nabídnout. Paměť na základě počítače. Doživotně naprogramovaný na policejní práci v terénu.
I riflessi più veloci che la moderna tecnologia ha da offrire, una memoria computerizzata, una vita intera di esperienza come agente di polizia.
Nejsem naprogramovaný k zabíjení.
Io non sono programmato per uccidere.
Může to být geneticky naprogramovaný zabiják.
Potrebbe essere una macchina per uccidere geneticamente programmata.
To je zákonodárce. Je naprogramovaný tak, aby fungoval jen v ruce soudce.
E' un legislatore, accetta solo la mano di un giudice.
Na palubě byl nukleární reaktor. Naprogramovaný na výrobu zbraní.
C'era un reattore nucleare programmato per produrre armi.
Na to můžu být naprogramovaný. Ale doktore.
Forse sto solo pensando che fa male.
Byl naprogramovaný tak, aby se zastavil, než mi utrhne hlavu?
E' un disastro! Era programmato per fermarsi prima che mi staccasse la testa?
Belphegor je naprogramovaný, aby pomohl Egypťanovi do podsvětí.
No, Belfagor è programmato per aiutare l'egizio a raggiungere il suo aldilà.
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...