naprogramovat čeština

Příklady naprogramovat italsky v příkladech

Jak přeložit naprogramovat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Chci ti to naprogramovat. Připravit.
Vorrei occuparmi della programmazione, sviluppare l'idea.
Musíš se naprogramovat.
Devi programmarti.
Můžou vás naprogramovat, přehrávat vás jako videorekordér.
La possono programmare, la usano come un videoregistratore.
Některé proměnlivé hodnoty jsem musel naprogramovat z paměti.
Ho dovuto programmare alcune variabili dalla mia memoria.
Můžeme naprogramovat lodní počítač, aby tu slavnost vytvořil v simulátoru.
Il computer può creare la simulazione sul ponte ologrammi.
Proč ne? Jenom potřebujeme naprogramovat specifické detaily onoho obřadu.
Basterà fornire al computer tutti i dettagli della cerimonia.
Samozřejmě, je to program, který jsem musel sám naprogramovat.
Naturalmente si tratta di un programma speciale che ho creato io stesso.
Měli bychom naprogramovat emitory, kterými budeme vysílat k bytosti.
Dovremmo variare le emissioni che inviamo all'entità.
Mohl bys ten trikordér naprogramovat podle těchhle specifikací?
Potrebbe riprogrammare il tricorder con queste specifiche?
Ne tak docela, paměťové jádr je netknuté a mohli bychom naprogramovat nový řídící systém.
Non completamente, la memoria è intatta. Programmeremo un nuovo sistema di controllo.
Nechal jsem to naprogramovat do replikátorů.
L'ho inserita nei replicatori.
Můžu naprogramovat jejich baterie, aby vybuchly na daný příkaz.
Posso programmare le celle di energia per esplodere a comando.
Přejete si naprogramovat automat?
Il numero dufficio di mio marito.
Podařilo se nám naprogramovat simulátor uvnitř simulátoru a použít stejnou lest, jakou použil Moriarty.
Programmando un ponte ologrammi nel ponte ologrammi e usando lo stesso espediente di Moriarty.
Doporučujeme...ČlánekJak se naučit 125 nových slovíček za 5 minutPřečíst easylingo.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Instruktoři budou navíc schopni naprogramovat kontrolované scénáře, aby vyhodnotili, jak si student vede v náročných podmínkách.
Inoltre, i docenti potrebbero programmare degli scenari controllati per valutare il modo in cui i praticanti gestiscono situazioni difficili.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština ihned k použití do kapsyJazykový průvodceKoupit booktook.cz »