naprostý čeština

Překlad naprostý italsky

Jak se italsky řekne naprostý?
Doporučujeme...Italština: konverzaceS námi se domluvíteKoupit booktook.cz »

Příklady naprostý italsky v příkladech

Jak přeložit naprostý do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Clyde Wynantje naprostý blázen, když zůstává pryč i teď.
Clyde Wynant è un pazzo a stare via in un momento come questo.
V tomhle oblečení vypadáte jako naprostý idiot.
Sembra un idiota con quei vestiti!
To je naprostý omyl.
Inattivi? Ti sbagli di grosso.
Myslím, že jsi naprostý blázen.
Ma tu sei pazza.
Ale to je naprostý omyl.
C'è un grosso equivoco.
Absolutní a naprostý chaos.
Il caos! Non preoccuparti.
Naprostý úspěch, excelence.. - Zatlačujeme je zde a zde.
È una disfatta totale, li stiamo spingendo.
Bude to naprostý masakr, pane.
Sarà un massacro.
Řekl, že Petr Pan je naprostý nesmysl.
Ha chiamato Peter Pan sciocco!
To je přece naprostý nesmysl.
Questa e' la cosa piu' assurda in assoluto.
Žádáme vás o naprostý klid. Sebemenší vyrušení by mohlo bý osudné!
Fate il massimo silenzio durante l'esercizio perché anche la più piccola distrazione potrebbe essere fatale.
Velitelství se rozhodlo udělat naprostý průlom.
Il comando vuole tentare Io sfondamento.
Bude vypadat jako naprostý blázen, zatímco já budu před světem svobodomilovný demokrat.
Così lui farà Ia figura dello stupido.. eiosaròper iImondo,iIvero democratico amante della libertà.
Naprostý brak. Propadák.
Vera spazzatura.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jedna odpověď samozřejmě zní: naprostý kolaps dolaru.
Una risposta, di certo, può risiedere nella prospettiva di un totale collasso del dollaro americano.
Kdyby země dodržující nový fiskální kompakt EU měly možnost převést celý objem svého vládního dluhu na eurobondy, příznivé důsledky by představovaly naprostý zázrak.
Se i Paesi che si attengono al nuovo Fiscal Compact dell'Ue potessero convertire l'intero stock di titoli di stato in eurobond, l'impatto positivo rasenterebbe il miracolo.
Z toho ovšem nevyplývá naprostý rozchod s Ruskem, jehož váha v polském exportu se od roku 2004 ztrojnásobila.
Ma questo non implica una rottura completa con la Russia, il cui peso nelle esportazioni polacche è triplicato dal 2004.
DoporučujemeKurzy italštiny online pro samoukyKurzy italštiny online pro samouky

Možná hledáte...