udušení čeština

Překlad udušení italsky

Jak se italsky řekne udušení?

udušení čeština » italština

affogamento soffocazione soffocamento asfissia

Příklady udušení italsky v příkladech

Jak přeložit udušení do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Etanbromid způsobuje udušení, aby se ale zpomalil rozklad, způsobený exnidem, přidává se C2HC.
L'etnabromuro induce asfissia, ma per ritardare l'azione corrosiva dell'exnuro, si aggiunge del C2HC.
Je tu vedro k udušení.
Qui c'è un caldo soffocante.
Je tu k udušení.
Si soffoca qui.
Jistě, protože žít s tebou bylo k udušení!
Certo, perché vivendoti accanto mi mancava l'aria!
Radši zmrzlí než udušení.
Meglio gelati che asfissiati.
Kulka jí zůstala v bederní páteři, ale zemřela na udušení.
La pallottola colpisce la vertebra lombare. ma muore per strangolamento.
Hrozí jí udušení.
La bimba sta soffocando.
U udušení je obvyklé, že obět vypustí střeva.
Nei casi di strangolamento, di solito la vittima svuota l'intestino.
Víte, existují horší způsoby než umřít, ale nepřichází mi na mysl nic natolik nedůstojného. než autoerotické udušení.
Ci sono modi peggiori per andarsene, ma non c'è niente di meno dignitoso che soffocare masturbandosi.
Jak se to stalo? Udušení.
Come è morto?
Udušení není zrovna nejpříjemnější smrt.
Il soffocamento non e'. esattamente la maniera. piu' dignitosa di andarsene.
Použil něco na zakrytí jejího obličeje a způsobil tak udušení.
Le ha coperto il volto con qualcosa, provocandole l'asfissia.
Přehodili jsme jim přikrývku přes obličej, což znemožnilo dýchaní a nakonec došlo k udušení.
Mettevano una coperta sulla loro faccia e la tenevano finche' smettevano di respirare.
Ale našla jsem petechiální krvácení, pravděpodobně zemřela na udušení.
Date le emorragie petecchiali, sicuramente e' morta asfissiata.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A cena za jeho udušení by mohla být vysoká nejen pro Ukrajinu, ale i pro země střední a východní Evropy.
E il prezzo della sua estinzione potrebbe essere elevato, non solo per l'Ucraina, ma anche per i paesi dell'Europa centrale e orientale.

Možná hledáte...