čeština | angličtina | němčina | ruština
bek | Ben | býk | Be

-bek němčina

Význam -bek význam

Co v němčině znamená -bek?

-bek

ein Ortsnamengrundwort für fließende Gewässer, kleinere Flüsse und Orte an fließenden Gewässern (hauptsächlich in Schleswig-Holstein und Hamburg) Schwarzenbek, Wandsbek

Možná hledáte...