-beladen němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -beladen?

-beladen němčina » němčina

-schwanger -reich -behaftet
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...