Markt | market | smart | marks

-markt němčina

Význam -markt význam

Co v němčině znamená -markt?

-markt

Ortsnamengrundwort für Handelsort, Handelsplatz, Umschlagplatz sowie dabei entstandene Siedlungen
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-mark | -mar | -magen | -manie | -macher | -mann | -mantie | -mal | -man | -manager | -ma