Mann | wann | mans | Main

-mann němčina

Význam -mann význam

Co v němčině znamená -mann?

-mann

nachgestelltes Wortbildungselement zur Ableitung von Substantiven Blaumann, Flachmann, Henkelmann, Obermann (= Hut)
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-man | -manie | -mantie | -manager | -mark | -magen | -mal | -mar | -markt | -ma | -macher