Z | ž | y | ý

T němčina

d

Význam T význam

Co v němčině znamená T?

T

20. Buchstabe des lateinischen Alphabets

t

Kleinschreibungsform des Buchstaben T des lateinischen Alphabets Das Betttuch schreibt man mit drei t.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Překlad T překlad

Jak z němčiny přeložit T?

T němčina » čeština

d

t němčina » čeština

mt

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako T?

T němčina » němčina

dir dich Tee

t němčina » němčina

Tonne Metrische Tonne Megagramm
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

t čeština

Překlad T německy

Jak se německy řekne T?

t čeština » němčina

W Tons

Příklady T německy v příkladech

Jak přeložit T do němčiny?

Citáty z filmových titulků

T-to jsou Glasgowy, ne?
Es sind Burai! Die hat Japan produziert!
T-to nic nebylo.
Oh Schon gut.
T-to není možné!
Ganz bestimmt nicht!
T4 směřuje ke státnímu úřadu?
Die Luftstreitkrafte des Gegners sind da?
Musela to b7t hrozná bouře.
Der Sturm muss furchtbar gewesen sein.
Opravdu zemřít. b7t skutečně mrtvý. to musí b7t úžasné.
Wirklich zu sterben. wirklich tot zu sein. muss sublim sein.
Opravdu zemřít. b7t skutečně mrtvý. to musí b7t úžasné.
Wirklich zu sterben. wirklich tot zu sein. muss sublim sein.
Od teď. všechny myšlenkové podněty, které vám dám. musí b7t provedeny.
Ab sofort. muss jede geistige Anweisung, die Sie von mir erhalten. ausgeführt werden.
Kde jinde by podle vás měl b7t?
Wo sonst haben Sie ihn denn erwartet?
A zdají se b7t tak blízko. jako by stačilo sáhnout a dotknout se jich.
Und sie scheinen so nah zu sein. als könnten wir die Hand nach ihnen ausstrecken und sie anfassen.
Ano, Vaše Excelence. V dnešní situaci potřebuje Freedonia nového vůdce, pokrokového, nebojácného bojovníka. - Muže jako je Rufus T.
Bei einer derartigen Krise braucht Freedonia einen neuen, fortschrittlichen Führer, einen Mann wie Rufus T. Firefly!
Firefly. - Rufus T. Firefly?
Rufus T. Firefly!
Podle toho, co vím, je paní Teasdaleová velice nakloněná Rufusovi T.
Wie ich hörte, findet Mrs. Teasdale Gefallen an Rufus T. Firefly.
Jeho Excelence Rufus T. Firefly.
Seine Exzellenz Rufus T. Firefly!
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

John Maynard Keynes zastával jiný názor. V roce 1945 napsal T.
John Maynard Keynes war anderer Ansicht.
Paraziti, kteří nákazu šíří - ve střední a západní Africe je to Trypanosoma brucei gambiense a ve východní Africe T. b. rhodesiense - se přenášejí bodnutím nakažené mouchy tse-tse (Glossina morsitans morsitans).
Die Parasiten, die zu den Infektionen führen - Trypanosoma brucei gambiense in Zentral- und Westafrika sowie T. b. rhodesiense in Ostafrika - werden durch den Biss einer infizierten Tsetsefliege (Glossina morsitans morsitans) übertragen.
Jazykem genomů je DNA, jejíž abeceda má jen čtyři písmena: G, C, A a T. Genom však obsahuje tři miliardy takových písmen.
Die Sprache des Genoms ist die DNA; ihr Alphabet besteht gerade einmal aus vier verschiedenen Buchstaben: G, C, A, und T. Doch das Genom enthält drei Milliarden dieser Buchstaben.
Cestu vpřed ale můžeme najít u Darwinova proslulého veřejného obhájce T. H.
Doch lässt sich ein weiterführender Weg bei T. H. Huxley, Darwins legendärem öffentlichen Verteidiger, finden.