and | ana | Ada | Andy

anda čeština

Příklady anda německy v příkladech

Jak přeložit anda do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Propusťe nevýjimečného Anda a půjdu s vámi.
Lassen Sie nicht-besonderen Ando frei, und ich gehe mit Ihnen.
Propusťte nezvláštního Anda a já půjdu s vámi.
Lassen Sie nicht-besonderen Ando frei, und ich gehe mit Ihnen.
Anda jste možná ošálila, ale mě neošálíte.
Sie haben vielleicht Ando getäuscht, aber mich täuschen Sie nicht.
Oklamala jsi Anda, ale mě ne.
Sie haben vielleicht Ando getäuscht, aber mich täuschen Sie nicht.
Vemte mě s sebou, musím zachránit Anda.
Nehmen Sie mich mit. Ich muss Ando retten.
Přivedl jsem Anda na tuhle misi.
Ich brachte Ando aus Japan mit auf meine Mission.
Anda?
Ando?
Zabít Anda?! - Zabít Anda?
Ando umbringen?
Zabít Anda?! - Zabít Anda?
Ando umbringen?
Naštěstí máš teď Hira a Anda.
Zum Glück hast du jetzt Hiro und Ando.
A Anda Masahashiho.
Und Ando Masahashi.
Anda memiliki 30 menit tertunda. - Já vím, ale volám.
Sie sind eine halbe Stunde zu spät.
Tim, Anda, Dwight přineste kladivo.
Tim, geh raus. Dwight, hol den Schubkarren.
Jdeme, musíme najít Deep-Anda.
Kommen Sie, wir müssen Deep-Ando finden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...