nd | an | AD | und

AND němčina

A

Překlad AND překlad

Jak z němčiny přeložit AND?

AND němčina » čeština

A
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

and čeština

Příklady AND německy v příkladech

Jak přeložit AND do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Napište to na firmu, Duvalle and Company.
Machen Sie einfach Duvalle und Company daraus.
Nejsenzačnější loupež klenotů v tomto desetiletí, zmizení perlového náhrdelníku za dva miliony franků. ze známého klenotnictví Duvalle and Company, stále není vyřešena.
Der sensationellste Juwelendiebstahl des Jahrzehnts, das Verschwinden einer 2-Millionen-Franc-Perlenkette von Duvalle und Company, den berühmten Juwelieren, ist noch immer ungelöst.
Cedar, Cedar, Cedar and Budington.
Cedar, Cedar, Cedar Budington.
To je Laura and Seton Cram.
Das sind Laura und Seton Cram.
Je to právník u Devereaux and Company.
Er arbeitet als Anwalt für Devereaux und Company.
Kromě téhle lodi bych měl ještě jedno přání, protože chlap, co velí na parníku, bude jednou vést Devereaux and Company.
Und als Herr über die Southern Cross erfüllt sich der 2. Wunsch, denn wer ein Schiff mit Dampfmotor befehligt, wird eines Tages Leiter von Devereaux und Company sein.
Novým ředitelem Devereaux and Company je Steve Tolliver.
Tolliver ist der neue Boss von Devereaux und Company.
If you live on the land and your home burns down, you get another home.
Wenn jemandem das Haus abbrennt, suchl er ein neues.
Jmenuji se Laura Huntová a pracuji pro Bullitt and Company.
Mein Name ist Laura Hunt, von Bullitt und Company.
Harry vezme moji práci v Building and Loan (Budovy a Půjčky) na 4 roky, a potom půjde studovat on.
Harry übernimmt meinen Job bei Building Loan - für 4 Jahre und dann wird er gehen.
Samozřejmě je to jen naděje, ale, ehm, neuvažoval jsi o návratu do Building and Loan?
Es ist nur eine schwache Hoffnung, aber würdest du in Betracht ziehen, zur Building Loan zurückzukommen?
Nikdy se nedozvím proč kdy začal s nízkorozpočtovou Building and Loan.
Warum er überhaupt mit Building Loan anfing, werde ich nie erfahren.
Mluvím tu o Building and Loan.
Ich rede von der Building Loan.
George zestárl o čtyři roky, čekajíc na Harryho až se vrátí a převezme Building and Loan.
George wurde 4 Jahre älter und wartete - auf Harrys Rückkehr, damit er übernimmt.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pojištění vkladů však vede k jiným problémům, které poprvé vyšly najevo v 80. letech v souvislosti s krizí v americké spořitelně Savings and Loan.
Aber Einlagenversicherungen bergen andere Probleme, die zuerst bei der Spar- und Darlehenskrise in den USA während der 80er Jahre auftauchten.
Krizi banky Savings and Loan vyvolala sice celá řada faktorů, ale všichni se shodují na tom, že morální riziko z nich bylo faktorem nejvýznamnějším.
Es haben viele Faktoren zu der Spar- und Darlehenskrise geführt, dennoch ist man sich einig, dass das moralische Risiko eine der Hauptursachen war.
Například webová stránka Democracy and Freedom byla v posledních třech letech dočasně uzavřena nebo zablokována třiačtyřicetkrát.
So wurde etwa die Website Demokratie und Freiheit in drei Jahren 43 Mal entweder zeitweise stillgelegt oder blockiert.
Jinde - kupříkladu v Guatemale a v některých částech regionu And - však sociální rozdíly zůstávají zatíženy násilím a nedůvěrou.
In anderen Gegenden - wie zum Beispiel in Guatemala und in Teilen der Andenregion - sind die sozialen Trennlinien allerdings noch immer von Gewalt und Misstrauen überschattet.
V polovině ledna jmenovala dr. Bruntlandová novou celosvětovou Komisi pro makroekonomickou politiku a zdravotnictví (CMH - Commission on Macroeconomics and Health), a mě vyznamenala tím, že mě jmenovala za jejího předsedu.
Mitte Januar, stellte Dr. Bruntland eine neue weltweite Komission fuer Makroökonomie und Gesundheit (CMH) auf die Beine und ehrte mich, indem sie mich zum Vorsitzenden ernannte.
Jedním z příkladů takového skloubení je robot neuroArm, jehož vyvinul můj výzkumný tým z Calgarské univerzity ve spolupráci s inženýry z firmy MacDonald, Dettwiler and Associates.
Ein Beispiel für solch eine Verbindung ist der neuroArm, den mein Forschungsteam an der Universität von Calgary gemeinsam mit Ingenieuren von MacDonald, Dettwiler und Partnern entwickelt hat.
Odliv mozků není problémem pouze pro Jižní Ameriku západně od And a řadu afrických zemí, ale i pro Turecko, Itálii, Velkou Británii, balkánské státy, Německo a Finsko.
Der Brain Drain ist nicht nur für Südamerika westlich der Anden und viele afrikanische Länder. allen voran Südafrika, ein Problem, sondern auch für die Türkei, Italien, Großbritannien, die Balkanländer, Deutschland und Finnland.
Zatímco zaměstnanec ve výrobním sektoru staré části EU vydělává průměrně 26,09 eur za hodinu, v Rumunsku je to v průměru 1,60 eur and v Bulharsku pouhých 1,39 eur.
Während ein Industriearbeiter in der alten EU pro Stunde im Schnitt 26,09 Euro verdient, beträgt der durchschnittliche Stundenlohn in Rumänien 1,60 Euro und in Bulgarien gerade mal 1,39 Euro.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »