Nd | An | ad | und

and čeština

Příklady and rusky v příkladech

Jak přeložit and do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Dostal svůj titul v hotelové zasedačce v Turks and Caicos.
Он получил диплом в конференц-зале гостиницы на островах в Вест-Индии.
Peaches and cream.
Персик и сливки.
Tím myslím že Bruel, Caussat and Colin. že ano?
Я имею ввиду Брюэля, Косса и Колен, не так ли?
Toto je opravdový, kouzelný křišťál který užívali kněží na lsisu and Osirisu v dobách egyptských faraónů ve kterém Kleopatra poprvé spatřila příchod Julia Caesara a Marka Anthonia a a tak dále a tak dále.
Все тот же удивительный, магический, настоящий кристалл, который был еще у Осириса во времена фараонов в Египте, сквозь который Клеопатра увидела приближение Цезаря и Марка Антония и так далее и тому подобное.
Možná Jack Benny and Rochester.
Может даже Джека Бенни и Рочестера.
If you live on the land and your home burns down, you get another home.
Не земле когда Ваш дом сгорает, Вы получаете новый дом.
Harry vezme moji práci v Building and Loan (Budovy a Půjčky) na 4 roky, a potom půjde studovat on.
Гарри сменит меня в Бэйли Билдин, поработает годика четыре, а потом уедет.
Samozřejmě je to jen naděje, ale, uh, neuvažoval jsi o návratu do Building and Loan?
Конечно, это всего лишь моя мечта, но, может быть, ты все-таки вернешься в Бэйли Билдин?
Pane předsedo, je příliš brzy od smrti pana Petera Baileyho na to mluvit o rozpuštění Building and Loan.
После смерти Питера Бэйли прошло еще не так много времени, чтобы вести разговоры о закрытии Бэйли Билдин.
Veřejně prohlašuji, že Peter Bailey byl Building and Loan.
Скажу больше. Питер Бэйли олицетворял эту компанию.
Nikdy se nedozvím proč kdy začal s nízkorozpočtovou Building and Loan.
Я никогда уже не узнаю, почему он организовал это убыточное предприятие.
Mluvím tu o Building and Loan.
Меня интересует Бэйли Билдин.
Starej kámo z Building and Loan, huh.
Мой замечательный партнер.
Dobrá, mámo, starej kámo z Building and Loan, myslím že vyrazím hledat tu dívku a vášnivé se s ní pomuchlovat.
Поторапливайся! Ладно, замечательный партнер.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pojištění vkladů však vede k jiným problémům, které poprvé vyšly najevo v 80. letech v souvislosti s krizí v americké spořitelně Savings and Loan.
Однако страхование банковских вкладов ведет к возникновению других проблем, впервые проявившихся во время Кризиса ссуд и сбережений, произошедшего в 1980-е годы в США.
Krizi banky Savings and Loan vyvolala sice celá řada faktorů, ale všichni se shodují na tom, že morální riziko z nich bylo faktorem nejvýznamnějším.
И хотя Кризис ссуд и сбережений произошел по многим причинам, общее мнение сводится к тому, что моральный риск был главной из них.
Například webová stránka Democracy and Freedom byla v posledních třech letech dočasně uzavřena nebo zablokována třiačtyřicetkrát.
Например, Веб-страница Демократия и Свобода временно закрывалась или блокировалась 43 раза в течение трех лет.
Dokonce i rock and roll sehrál svou roli.
Даже рок-н-ролл сыграл свою роль.
Jinde - kupříkladu v Guatemale a v některých částech regionu And - však sociální rozdíly zůstávají zatíženy násilím a nedůvěrou.
В других местах, как, например, в Гватемале и некоторых странах региона Анд, социальные различия по-прежнему обременяются враждебностью и недоверием.
V polovině ledna jmenovala dr. Bruntlandová novou celosvětovou Komisi pro makroekonomickou politiku a zdravotnictví (CMH - Commission on Macroeconomics and Health), a mě vyznamenala tím, že mě jmenovala za jejího předsedu.
В середине января д-р Брунтланд создала всемирную Комиссию по макроэкономике и здравоохранению (КМЗ) и оказала мне честь, назначив председателем этой комиссии.
Zatímco zaměstnanec ve výrobním sektoru staré části EU vydělává průměrně 26,09 eur za hodinu, v Rumunsku je to v průměru 1,60 eur and v Bulharsku pouhých 1,39 eur.
Принимая во внимание, что служащий в производственном секторе старого ЕС в среднем зарабатывает 26,09 евро в час, в Румынии эта цифра равна 1,60 евро, а в Болгарии всего 1,39 евро.