Ben | beno | bena | Beneš

bene němčina

Význam bene význam

Co v němčině znamená bene?

bene

Äußerung des Lobs oder des Wohlwollens
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

bene čeština

Příklady bene německy v příkladech

Jak přeložit bene do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Za chvilku ti ho nechám, Bene.
Er gehört gleich Ihhen.
Bene, to je přesně to na co jsme čekali.
Ben, darauf hast du gewartet.
Mám skoro hotovo, Bene, za chvíli mě budeš moci pustit ven.
So gut wie fertig, Ben, Sie können mich in einer Minute rauslassen. Ja, Sir.
Děkuji, Bene.
Danke, Ben.
Co úvěr, Bene?
Gibst du mir einen Kredit, Ben?
Hej, Bene!
Hallo, Ben.
Dlouho jsme se neviděli, Bene.
Ist lange her, Ben.
Bene, máš práci!
Ben, du wirst am Apparat verlangt.
Bene, jak jsem ti říkal, tady se s vámi rozloučím.
Ben, wie ich schon erwähnt hatte, verlasse ich euch hier.
Vážení, tohle je Helen. Bene!
Leute, das hier ist Helen.
Špatné pro mě, dobré pro tebe, Bene.
Schlecht für mich, gut für Sie.
Co jako, Bene?
Was meinen Sie, Ben?
Je to zbytečný, Bene.
Wir jagen Gespenster, Ben.
Bene, podívej.
Ben, sieh dir das an.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »