seth | Bett | Beta | běh

beth čeština

Příklady beth německy v příkladech

Jak přeložit beth do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem Beth Morganová, jak zatraceně dobře víte.
Ich bin Beth Morgan, wie ihr genau wisst.
Beth, pintu domácího pro pana Parryho.
Beth, ein Glas Bier für Mr. Parry.
Beth.
Beth.
Beth.
Beth!
To ty, Beth Morganová, tys to zavinila.
Es liegt an dir, Beth Morgan.
Chlapec se musí prát, Beth.
Ein Junge muss sich schlagen, Beth.
Pst, Beth.
Beth.
Beth, krasavice moje. Ostuda, co?
Willst du ein blaues Auge, Schatz?
Nech toho, Beth.
Lass gut sein, Beth.
To byla ta dohlížitelka. ta velká holka, Mary Beth Musgroveová.
Es war also eine Betreuerin. Mary Beth Musgrove.
Jak může Mary Beth říct, že jsem tu medaili vzala? - Nevzala.
Wie kann sie behaupten, ich hätte sie einfach genommen?
To byla Beth.
Das war Beth.
Beth, Leo píše, že chcete letet za vaším manželem na pobreží, je to tak?
Beth, na ja. Leo schreibt, dass Sie zu Ihrem Mann fliegen wollen. Stimmt das?
Ahoj, Beth.
Hallo, Beth.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...