O | b | zo | xo

Bo němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Bo?

Bo němčina » němčina

Wirbelwind Windstos Sturmwind Sturm Orkan
Doporučujeme...Gramatika německého jazyka s cvičenímiKoupit booktook.cz »

bo čeština

Příklady Bo německy v příkladech

Jak přeložit Bo do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Bo se děje?
Was gibt es?
Bo Creel.
Bo Creel.
Bo Creel by mě poznal i potmě.
Bo Creel würde mich im Dunkeln erkennen.
A bez řečí. Nejsi ty Bo Creel?
Wenn das nicht Bo Creel ist.
Co to je, Bo?
Was ist da draußen, Bo?
Máme Bo Creela.
Wir haben Bo Creel.
Dostaň ho! Dostaň ho, Bo!
Los, schnapp ihn dir!
Bo, když ti bylo pět, hodil jsem tě na koně a ty jsi jel.
Bo. als du fünf warst, schmiss ich dich auf ein Pferd. und schon bist du geritten.
Není se čeho obávat, Bo.
Du brauchst keine Angst zu haben, Bo.
Být tebou, nevzhlížel bych moc vysoko, Bo.
Ich würde, wenn ich du wäre, die Ansprüche nicht so hoch schrauben.
Bo! Jsi v civilizaci.
Du bist unter zivilisierten Menschen.
Bo, přechází se na rohu!
Warte, bis an die Ecke!
Bo, máš hrozný zvyk všechno přehánět.
Du hast eine schreckliche Art, alles zu übertreiben! Komm schon!
Bo. -Podrž mi klobouk.
Halt meinen Hut.