iv | va | ivy | Ivo

iva čeština

Příklady iva německy v příkladech

Jak přeložit iva do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Řekla jsem ti, že tvá Iva se zrovna vrátila, když jsem za ve tři v noci přišla?
Iva kam heute nacht erst kurz bevor ich um 3 Uhr hin ging nach Hause.
Musíme tuto posádku a Iva získat na naši stranu.
Wir müssen uns mit ihnen zusammentun.
Iva znám.
Ich kenne Ivo!
Ale ještě jsem neviděl. Iva bez odvahy.
Aber was ich noch nie gesehen habe, ist ein Löwe ohne Mut.
Myslím, že poučovat vás. asi takový smysl, jako učit Iva jíst maso.
Ich habe das Gefühl, Sie aufzuklären. wäre so fruchtlos, wie einem Löwen das Fleisch fressen beizubringen.
Iva pravdu.
Ivy hat recht.
nemám Iva, nemám ani psa.
Ich habe keinen Löwen.
bych navrhoval Iva.
Ich würde sagen, den Löwen.
Ano, tenkrát ve mně lidi viděli Iva.
Man sah zu mir auf.
Našla jsem toho Iva!
Ich habe unseren Löwen gefunden!
Vy jste přivedla Iva Alexe!
Sie haben uns Löwe Alex zurückgebracht!
Je tu s námi žena, která to vše umožnila, přivedla Iva Alexe a další tři?
Hier ist die Frau, die das alles ermöglicht hat, die Alex, den Löwen, und zwei oder drei. Drei?
Teď jsem si všimla toho Iva.
Ich hab grad den Löwen gesehen.
Podle Iva ano.
Ivo sagt, wir müssen es.
Doporučujeme...Zrádná slova v němčiněKoupit booktook.cz »