T | ty | TV | tu

tt čeština

Příklady tt německy v příkladech

Jak přeložit tt do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Tt taky.
Ja, du auch.
A TT.
Und HE.
Možná si udělám kolečko s Alfa Romeo, Passat prodám, nebo najedu Audi TT proti zdi.
Vielleicht mit dem Alfa eine Runde drehen, den Passat verkaufen oder den TT gegen eine Wand fahren.
Představuji vám Shawna Spence Starr a Guse TT Showbizze.
Hier sind Shawn Spence Starr und Gus TT Showbizz.
A tohle je můj partner, Gus TT Showbizz.
Das ist mein Partner, Gus TT Showbizz.
Fajn, velký potlesk pro Shawna Spence Starra a Guse TT Showbizze!
Alles klar, Gebt alles für Shawn Spence Starr und Gus TT Showbizz!
Chlapci v mém oddělení věří, že tvrzení Višněvského jsou samozřejmě kecy, ale. všechno co způsobil, tt-trošku zatřáslo stromem, takže uvidíme, jestli opadnou nějaká špatná jablka.
Die Burschen in meiner Abteilung glauben, Vishnevskys Behauptungen waren Müll aber die ganze Aktion hat eine Menge vom Baum geschüttelt. Wir werden sehen, ob faule Äpfel dabei sind.
Takže je to TT purpura.
Also ist es TTP.
Potvrdila jsem, že nábojnice byla z Tokarevu.25 milimetr, vystřelena z ruské TT-30 nebo TT-33.
Ich habe bestätigt, dass die Hülle von einer Tokarev.25 Millimeter stammt, abgefeuert von einer in Russland gefertigten. TT-30 oder TT-33.
Potvrdila jsem, že nábojnice byla z Tokarevu.25 milimetr, vystřelena z ruské TT-30 nebo TT-33.
Ich habe bestätigt, dass die Hülle von einer Tokarev.25 Millimeter stammt, abgefeuert von einer in Russland gefertigten. TT-30 oder TT-33.
Prohledávala jsem web a místní výstavy zbraní pro prodej TT-30 nebo registrované kupce.
Ich habe das Netz und die ortsansässigen Waffenmessen nach. TT-30 Verkäufen durchforstet, beziehungsweise deren Käufer, bisher 28.
Zúžila seznam kupců TT-30 a TT-33, kteří své zbraně registrovali.
Sie hat die Liste der TT-30 und. TT-33 Käufer auf registrierte Waffenbesitzer eingegrenzt.
Zúžila seznam kupců TT-30 a TT-33, kteří své zbraně registrovali.
Sie hat die Liste der TT-30 und. TT-33 Käufer auf registrierte Waffenbesitzer eingegrenzt.
Můžete mi říct, kde je vaše ruská TT-30?
Können Sie mir sagen, wo Ihre russische TT-30 ist?
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »