t | ty | tv | tu

tt čeština

Příklady tt italsky v příkladech

Jak přeložit tt do italštiny?

Citáty z filmových titulků

TT Kelliher.
TT Kelliher.
Tt taky.
A presto.
Mám zcela nové černé Audi TT.
Ho la mia bella Audi nera, nuova fiammante.
Ok. Proč nejdeš do svého nového černého Audi TT.
Allora. ti lascio andare alla tua nuova fantastica auto.
To Audi TT je nepoškozené.
L'auto invece non ha subito danni.
Ale víme, že stříbrné Audi TT odpovídající tomuto popisu bylo zakoupeno u jednoho dealera v Ilfordu přibližně čtyřicetiletým mužem.
Sappiamo che un Audi TT come questa e' stata comprata a Ilford da un uomo sui quaranta.
Představuji vám Shawna Spence Starr a Guse TT Showbizze.
Vi presentiamo Shawn Spence Starr e Gus TT Showbizz.
A tohle je můj partner, Gus TT Showbizz.
Lui e' il mio compagno, Gus TT Showbizz.
Fajn, velký potlesk pro Shawna Spence Starra a Guse TT Showbizze!
Bene, fate un bell'applauso a Shawn Spence Starr e Gus TT Showbizz!
Hej, hej, TT, co to děláš?
Ehi, tu. BT, che stai facendo?
Hugh Grant zazáří v našem autě za rozumnou cenu. A je tohle nové Audi TT v něčem dobré?
Hugh Grant e' protagonista nella nostra auto a buon mercato e c'e' qualcosa di buono nella nuova Audi TT?
Máme tu nové Audi TT, novou Alfu Romeo Brera, a ne tak novou, ale pořád zajímavou Mazdu RX-8.
C'e' la nuova Audi TT, la nuova Alfa Romeo Brera, e la non cosi' nuova, ma ancora interessante, Mazda RX-8.
Chci jen, aby bylo absolutně jasné, že se mi staré TT vůbec nelíbilo. Protože všechno, co udělali bylo, že do pěkného obalu dali Golf.
Voglio che sia assolutamente chiaro che non mi piaceva la vecchia TT, perche' avevano solo messo una Golf in un bel vestito.
A nejen, že to dělá auto lehčím, je o 57 kilo lehčí než staré TT, ale také se zlepšilo rozložení hmotnosti.
E questo non solo la rende piu' leggera, infatti pesa 600 kg meno della vecchia TT, ma migliora anche la distribuzione dei pesi.