t | ty | tv | tu

tt čeština

Příklady tt portugalsky v příkladech

Jak přeložit tt do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

TT Kelliher.
O TT Kelliher.
Výfuky s TT koncovkama, sedadlo v kůži a opěradlo, pár křišťálových zrcátek a barevný obrysový světla.
Escape T.T., balancins de bronze, um par de faróis de quartzo de color.
Tt taky.
Até depois.
Mám zcela nové černé Audi TT.
Tenho o meu Audi TT preto que comprei na semana passada.
Proč nejdeš do svého nového černého Audi TT.
Vai lá ter com o teu Audi TT.
To Audi TT je nepoškozené.
Ainda não está boa, mas o Audi TT está intacto.
Ale víme, že stříbrné Audi TT odpovídající tomuto popisu bylo zakoupeno u jednoho dealera v Ilfordu přibližně čtyřicetiletým mužem.
Sabemos que foi adquirido em Ilford, por um homem perto dos 50 anos, um Audi TT prateado, como este.
A TT.
E AE.
Chlapci v mém oddělení věří, že tvrzení Višněvského jsou samozřejmě odpad, ale. všechno co způsobil, tt-trošku zatřáslo stromem, takže uvidíme, jestli opadnou nějaká špatná jablka.
Tipos do meu departamento acreditam que Vishnevsky quer ser descartado, é claro, mas todo este caso provocou um pequeno abanão na árvore, para ver se caía alguma maçã podre.
Hej, hej, TT, co to děláš?
TB, o que estás a fazer?
Tt, tak, kdo je ta šťastná žena?
Então, quem é a felizarda?
Můžeme využít TT!
Podemos usar a T.L..
TT. Že se změním v gaye.
E se me tornar homossexual?
Potvrdila jsem, že nábojnice byla z Tokarevu.25 milimetr, vystřelena z ruské TT-30 nebo TT-33.
Gibbs, confirmei que o cartucho era um Tokarev 25 milimetros, disparado de um russo TT-30 ou TT-33.

Možná hledáte...

t