abnormalita čeština

Překlad abnormalita rusky

Jak se rusky řekne abnormalita?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abnormalita rusky v příkladech

Jak přeložit abnormalita do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Jak můžete vidět, abnormalita se nachází zde. Translokální fúze.
Как вы видите, аномалия заключена в этом месте.
Je to genetická abnormalita.
Какая-то генетическая аномалия.
Žádný otřes mozku, nádor, epilepsie, ani jiná abnormalita.
Нет никаких признаков сотрясения, мозговой опухоли черепно-мозговой травмы, эпилепсии, никаких физических отклонений вообще.
Je to genetická abnormalita, která nastala, když jsi cestoval zpět časem a provedl jisté činy, díky nimž jsi se stal vlastním dědečkem.
Эта генетическая аномалия обусловлена тем, что ты попал в прошлое. и предпринял некие действия, сделавшие тебя своим собственным дедушкой.
Je tu.drobná abnormalita, ale, podle všeho.je to on.
Да, наблюдается небольшое отклонение. небольшая аномалия, но по всем основным показателям. это он.
Téměř.řekla jste, že tam byla drobná abnormalita.
Почти. Вы говорили что была крошечная аномалия.
Abnormalita.
Это ненормально.
Abnormalita na EKG byla skutečná.
Нарушения в ЭКГ были настоящие.
Jak se tahle. Tahle genetická abnormalita projeví?
Как это. генетическое отклонение повлияет на неё?
Malá abnormalita pro mě byla něčím k zamyšlení.
Любая, пусть даже самая незначительная аномалия становилось для меня предметом пристального изучения.
Na ultrazvuku byla jemná abnormalita, která může ukazovat DiGeorgův syndrom.
Были некоторые отклонения на ультразвуке, и они могут свидетельствовать о синдроме Ди Георга.
Jediná abnormalita u oběti je nepatrná deformace kosti v noze, způsobené v minulosti.
Только одно отклонение: лёгкую деформацию костей ступни, более раннего происхождения. Они не придали этому значения.
Určitá abnormalita.
Складкой в одежде.
Byla nalezena abnormalita.
Аномалия обнаружена.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »